ARTIKELS

 

 

De lezer vindt hier meer dan tweehonderd artikels, onder de volgende zes hoofdingen:

1 – Geschiedenis van het Begijnhof van Turnhout

2 – De Begijnhofkerk van Turnhout, en de Kapel van het Heilig Aanschijn

3 – Het Begijnhofmuseum van Turnhout

4 – Over het Begijnhof van Turnhout …

5 – De begijnenbeweging, de mystiek

6 – Andere begijnhoven

 

6.54  De instelling van het Begijnhof van Herentals ANNO 1270  Jef Van den Bergh -Begijnhofkrant 81 Download: 

1 – Geschiedenis van het Begijnhof van Turnhout

1.1 Statuten van het Turnhouts Begijnhof
Goedgekeurd 16 februari 1683, en aangevuld op 11 november 1820.
Transcriptie door Jef Van den Bergh, december 2016.
Download : 16830216_Statuten Begijnhof Turnhout

1.2 Bul Eugenius IV : benoeming pastoor van het Turnhouts Begijnhof 30 december 1431
Transcriptie en vertaling: Van den Bergh J.
Vanden Bossche H., Van den Bergh J. – Uit Begijnhofkrant nr. 48 Zomer 2015.
Archief van het Begijnhof van Turnhout, bewaard in het stadsarchief van Turnhout.
Download : 14311230_Bul van Paus Eugenius IIII artikel

1.3 Catalogus van de boekencollectie, muziekcollectie: drukken en handschriften, en lofdichten. Bijlage:  Is het ‘Responsoriaal Processionale’ alleen maar een Processieboek? (2022)

Hugo Vanden Bossche. – De boeken bevinden zich in het Stadsarchief Turnhout.
Download :Catalogus Boeken- en Muziekcollectie en Lofdichten

1.4 Oorkonde van Philips, Hertog van Brabant. Bevestiging privileges van het Turnhouts Begijnhof. 29 maart 1427
Van den Bergh J. – Uit Begijnhofkrant nr. 47 Lente 2016.
Download : 14270329_Oorkonde van Hertog Philips

1.5 Akte opgemaakt door notarius publicus Wilhelmus De Stakenborch op verzoek van Petrus Cant , op 9 juli 1432
Transcriptie en vertaling: Van den Bergh J.
Vanden Bossche H., Van den Bergh J. – Uit Begijnhofkrant nr. 49 Herfst 2015.
Download : 14320709_Akte De Stakenborch

1.6 Een pest-antifoon uit de muziekcollectie van het Turnhoutse begijnhof
Vanden Bossche H. – Uit: Begijnhofkrant nr. 22 (2008) 12 – 14
Download : <Een pest-antifoon BK 22 2008

1.7 Begijnen en Begijnhoven in de Turnhoutse schepenregisters van de 15e eeuw
Van den Bergh J. – Uit Begijnhofkrant nr. 52 Zomer 2016.
Download : Begijnen en begijnhoven vermeld in SRT 15e eeuw

1.8 Uit het archief van het begijnhof van Turnhout. Charter gegeven door Karel II op 20 oktober 1688
Van den Bergh J. en Vanden Bossche H. – Uit: Begijnhofkrant nr. 50 Winter 2015: 10 – 12
Download : Uit het archief van het begijnhof van Turnhout. Charter gegeven door Karel II

1.9 Begijnen en boeken. De boekencollectie van het begijnhof in Turnhout. Deel 1
Vanden Bossche H. – Uit: Begijnhofkrant 55 Lente 2017: 2 – 9
Download : Begijnen en boeken. De boekencollectie van het begijnhof in Turnhout. Deel 1 BK55 2017

1.10 Begijnen en boeken. De boekencollectie van het begijnhof in Turnhout. Deel 2 Het Hooglied
Vanden Bossche H. – Uit: Begijnhofkrant 56 Zomer 2017: 10 – 14
Download : Begijnen en boeken. De boekencollectie van het begijnhof in Turnhout (Deel 2) Het Hooglied

1.11 Begijnen en boeken; De boekencollectie van het begijnhof in Turnhout (deel 3)
Mystieke boeken: Den grondt-steen der volmaecktheyt – Die grote Evangelische Peerle

Vanden Bossche H. – Uit: Begijnhofkrant 57 (2017) 2 – 10.
Download : Begijnen en boeken. De boekencollectie van het begijnhof in Turnhout (Deel 3) Mystieke boeken

1.12 Begijnen en boeken; De boekencollectie van het begijnhof in Turnhout (deel 4)
Lucas van Mechelen: Den Boeck der Gheestelijcke Sanghen -Den Bliiden Requiem
Hugo Vanden Bossche – Uit: Begijnhofkrant 58 (2017) 2 – 6.
Download :   Begijnen en boeken. De boekencollectie van het begijnhof in Turnhout. Deel 4 BK58 2017

1.13 Thalamus Sponsi – Bruydegoms Beddeken
Hugo Vanden Bossche – Uit: Begijnhofkrant 55 Lente 2017: 20
Download : ‘Bruidegoms Beddeken. Michiel Zachmoorter BK 55 2017

1.14 Relikwie van het Heilig Kruis op het Begijnhof van Turnhout
Vanden Bossche Hugo – Uit: Begijnhofkrant 36 Zomer 2012: 1
Download : Relikwie van het Heilig Kruis op het begijnhof van Turnhout BK36 2012

1.15 BIDPRENTJES OVERLEDEN JUFFROUWEN BEGIJNEN EN PASTOORS VAN HET CATHARINA BEGIJNHOF TE TURNHOUT
Van Gorp Johan – 2010
Download (deel 1): Begijnhof Bidprentjes begijnen_J Van Gorp_deel 1
Download (deel 2): Begijnhof Bidprentjes begijnen_J Van Gorp_deel 2

1.16 Een begrafenisruzie op het Begijnhof (1715)
de Kok.H. – Uit: Begijnhofkrant 3 (2002) 11
Download : Een begrafenisruzie op het Begijnhof (1715) BK3 2002

1.17 Feestlied – Bij het 50ste aanwezigheidsjaar op het begijnhof van Eerw. Zr. (sic) J. de Boer
Vanden Bossche Hugo -Uit: Begijnhofkrant 50 (2015)
Download : Feestlied Bij het 50ste aanwezigheidsjaar op het begijnhof van Eerw. Zr. (sic) J. de Boer

1.18 Inventaris van de muziekcollectie van het Begijnhof te Turnhout
Pieter Mannaerts, Els Vercammen – december 2004
Download : Inventaris muziekcollectie begijnhof Turnhout

1.19 Een zeer speciaal boek in het Begijnhofmuseum
Harry Stabel – Uit: Begijnhofkrant 14-15 (2006)
Download : Een zeer speciaal boek in het begijnhofmuseum BK 14-15 2006

1.20 Wat met zieke en oude begijnen?
Stouthuysen R. – Uit: Begijnhofkrant 34 Winter 2011: 1
Download : Wat met zieke en oude begijnen

1.21 Begijnen, begijnhoven en het begijnhof van Turnhout – Boekbespreking
Van Clemen S. – Uit: Begijnhofkrant 44 (2010) 16 – 17
Download : Begijnen, begijnhoven en het begijnhof van Turnhout boekbespreking BK44

1.22 Werken op het begijnhof: een ‘onverwachte’ vondst
Hugo Vanden Bossche. Uit: Begijnhofkrant 58 (2017) 19
Download : Werken op het begijnhof een onverwachte vondst

1.23 Scholen op het begijnhof in Turnhout
Harry Stabel. Uit: Begijnhofkrant 27 (2010) 13 – 14.
Download : Scholen op het Begijnhof

1.24 Begijnen en boeken. De boekencollectie van het begijnhof in Turnhout (deel 5)
Hugo Vanden Bossche. Uit: Begijnhofkrant 60 (2018) 9- 14.
Download : Begijnen en boeken De boeken collectie van het Begijnhof deel 5. Den Bloedighen bruydegom- Bruydegoms Bedekken

1.25 10 oktober 1959  – Stichtingsakte en statuten  van de “Vrienden van het Begijnhof”
Download :10 oktober 1959 – Stichting vereniging Vrienden van het Begijnhof

1.26 Naemen vand Begyntiens, namenlijst Jef Van den Bergh, juli 2021
Download :Naemen vande Begyntiens

1.27 Naemen vand Begyntiens, (artikel) Jef Van den Bergh, Uit: Begijnhofkrant 74
Download :Naemen vande Begijntiens

1.28 Versteende getuigenissen, verstilde verhalen
Marie-Paule Peeters – Uit: Begijnhofkrant 72 Zomer 2021
Download :Versteende getuigenissen, verstilde verhalen

1.29 Catalogus van de boeken- en muziekcollectie: drukken en de lofdichten van het Begijnhof van Turnhout.  Hugo Vanden Bossche  –  Uit: Begijnhofkrant 76 Zomer 2022
Download: CATALOGUS BOEKEN- EN MUZIEKCOLLECTIE EN DE LOFDICHTEN VAN HET BEGIJNHOF TE TURNHOUT

1.30 Lijst van de lofdichten van het Begijnhof van Turnhout.  Hugo Vanden Bossche  –  september 2022
Download: Lijst lofdichten Begijnhof Turnhout

1.31  Inventaris van het archief van wijlen pastoor G. Van Lieshout. Begijnhofpastoor van 1987 tot 2008.  Hugo Vanden Bossche  –  oktober 2022
Download:   Inventaris van het archief van wijlen pastoor Van Lieshout

1.32 WAAR EN HOE WOONDEN EN LEEFDEN ONZE BEGIJNEN IN HET BEGIJNHOF VAN TURNHOUT IN DE 20STE EEUW. Jef Florizoone –  2022 Download:  Waar en hoe leefden de laatste begijnen

1.33 E.H. August Van Lieshout, Jef Florizoone – Begijnhofkrant 79 download: AUGUST VAN LIESHOUT LAATSTE BEGIJNHOFPASTOOR.

1.34 Tant’ Emma ons begijntje.  Lucien Swerts – Begijnhofkrant 79 download: Tant Emma ons begijntje

2 – De Begijnhofkerk van Turnhout, en de Kapel van het Heilig Aanschijn

2.1 Schatten in de begijnhofkerk -Inventaris officieel afgerond en ondertekend
Corthals J. – Uit Begijnhofkrant nr. 26 – Winter 2009
Download : SCHATTEN IN DE BEGIJNHOFKERK BK26 2009_</aWat met zieke en oude begijnen

2.2 Patrimonium van Turnhoutse begijnhofkerk geïnventariseerd
Peeters M-P. – Uit Begijnhofkrant nr. 26 – Winter 2009
Download : Patrimonium van de Turnhoutse Begijnhofkerk geïnventariseerd BK26 2009

2.3 Driehonderdvijftig jaar Heilig-Kruiskerk op het begijnhof van Turnhout (1666-2016)
Vanden Bossche H. – Uit Begijnhofkrant nr. 52 – Zomer 2016.
Download : Driehonderdvijftig jaar Heilig-Kruiskerk BK52 2016

2.4 Een heilig keizerspaar in de begijnhofkerk van Turnhout. Heilige Heinrich (Henricus) II, keizer van het Heilige Roomse Rijk–
Heilige Cunigundis van Luxemburg

Vanden Bossche H. – Uit :Begijnhofkrant nr. 29 Herfst 2010: 7-11
Download : Heilig Keizerspaar in de Begijnhofkerk te Turnhout BK29 2010

2.5 342 jaar orgelmuziek in de Begijnhofkerk te Turnhout
Corthals J. – Uit: Begijnhofkrant 32 Zomer 2011: 18
Download : 342 jaar orgelmuziek in de Begijnhofkerk Turnhout BK32 2011

2.6 De Moeder van Smarten op het begijnhof van Turnhout
Corthals J. – Uit: Begijnhofkrant 48 Zomer 2015: 11- 12.
Download : De Moeder van Smarten op het begijnhof van Turnhout BK48 2015

2.7 De grootjuffrouwstoel in de Heilig-Kruiskerk
Hugo Vanden Bossche – Uit: Begijnhofkrant 50 2015
Download : De grootjuffrouwstoel in de H.-Kruiskerk

2.8 De schilderijen in de Heilig Kruiskerk van Turnhout – conservatiebehandeling behoedt doeken van ondergang
Marie-Paule Peeters M.-P., Van den Bosch K. – Uit: Begijnhofkrant 56 Zomer 2017: 15 – 18
Download : De schilderijen in de Heilig Kruiskerk van Turnhout

2.9 Archeologisch onderzoek op het begijnhof – de eerste kerk
Hugo Vanden Bossche. Uit: Begijnhofkrant 57 (2017) 19
Download : Archeologisch onderzoek op het begijnhof – eerste kerk

2.10 De relikwie van het Heilig Kruis
Hugo Vanden Bossche. Uit: Begijnhofkrant 57 (2017) 20
Download : De relikwie van het Heilig Kruis

2.11 De schilderijen in de Heilig Kruiskerk van Turnhout – Conservatiebehandeling behoedt
Marie-Paule Peeters en Katrien Van den Bosch (Artecura)
Uit: Begijnhofkrant 56 (2017) 15-18
Download : De schilderijen en de H.Kruiskerk van Turnhout

2.12 De kapel en de broederschap van het Heilig Aanschijn en de relikwie en het wassen beeld van de H. Colomba van Sens
Hugo Vanden Bossche.  Online versie, maart 2021.

Download : De kapel en de broederschap van het H. Aanschijn – Colomba van Sens

2.13 Restauratie zijaltaar Sint Anna voltooid
Theunissen G. – Uit: Begijnhofkrant 75 Lente 2022
Download : Renovatie van zijaltaar Sint Anna in Begijnhofkerk voltooid

3 – Het Begijnhofmuseum van Turnhout

3.1 Topstuk in Begijnhofmuseum van Turnhout – 16de-eeuws processionale erkend als topstuk
Corthals J. – Uit: Begijnhofkrant nr. Begijnhofkrant 25 (2009) 9 – 11
Download : Processionale topstuk BK25 2009

3.2 Pelgrimsbrief van Johannes Steen uit Leiden, 26 juli 1684
Van den Bergh J. – Uit: Begijnhofkrant 56 Zomer 2017: 2 – 10
Download : 16840726_Pelgrimsbrief Ioannes STEEN

3.3 Middeleeuws muziekhandschrift krijgt toppresentatie in het Begijnhofmuseum. Processionale nu ook te beluisteren.
Corthals J. – Uit: Begijnhofkrant nr. 50 Winter 2015
Download : 16de-eeuws muziekhandschrift krijgt toppresentatie in Begijnhofmuseum BL 50 2015

3.4 Anna te Drieën op het begijnhof te Turnhout
Corthals J. – Uit: Begijnhofkrant nr. 49 Herfst 2015: 12-13
Download : Sint-Anna ten Drieën op het begijnhof van Turnhout BK49 2015

3.5 Vita in Turnhouts Begijnhofmuseum -18de-eeuwse levensbeschrijving van Sint-Jan Berchmans
Vanden Bossche H. – Uit: Begijnhofkrant nr. 45 Herfst 2014: 5-6.
Download : Vita in Turnhouts Begijnhofmuseum BK45 2014

3.6 Schimmels in de schatkamer ?
Bosselaers J., Vanden Bossche H. – Uit: Begijnhofkrant 20 Zomer 2008
Download : Schimmels in de schatkamer BK20 2008

3.7 De Heilige Catharina in het Begijnhofmuseum.
Stabel H., Dergent K. – Uit: Begijnhofkrant nr. 23 Lente 2009: 25-28
Download : De heilige Catharina in het Begijnhofmuseum BK23 2009

3.8 De triomf van de heilige Kerk in het Begijnhofmuseum
de Kok H. en Gielis M. – Uit Begijnhofkrant nr. 49 Herfst 2015: 14-17
Download : De Triomf van de Kerk Begijnhofmuseum Turnhout BK49 2019

3.9 De restauratiebehandeling van het schilderij ‘De triomf van de heilige Kerk”
Verboven M.- Uit Begijnhofkrant nr.44 Zomer 2014: 12 –14
Download : Restauratie schilderij Triomf van de H. Kerk BK 44 2014

3.10 Van bedsteen tot kersenpittenzak
Peeters M.-P. – Uit Begijnhofkrant 42 Winter 2013: 14-15
Download : Van bedsteen tot kersenpittenzak BK42 2013

3.11 Louis Goris (°1924 – †2010) Voormalig conservator van het Begijnhofmuseum.
Geerts K. – Uit: Begijnhofkrant 45 Herfst 2014: 13
Download : LOUIS GORIS en zijn Begijnhofmuseum BK45 2014

3.12 H. Begga in een nieuw kleedje en expositietroon staat weer te schitteren
Vanden Bossche H. – Uit: Begijnhofkrant 38 Winter 2012: 1
Download : H. Begga in een nieuw kleedje en expositietroon staat weer te schitteren BK 38 2012

3.13 Een expositietroon onder de loep genomen.
Peeters M.-P. – Uit: Begijnhofkrant 38 Winter 2012: 2-4
Download : Expositietroon onder de loep onder de loep BK 38 2012

3.14 Restauratie van de 18de-eeuwse expositietroon
Van Campenhout T. en Yperman N. – Uit: Begijnhofkrant 38 Winter 2012: 5-7
Download : Restauratie van de 18de-eeuwse expositietroon BK38 2012

3.15 Overdracht climaframe en voorstelling gerestaureerde expositietroon
Corthals J. – Uit: Begijnhofkrant 38 Winter 2012: 8 –9
Download : Overdracht climaframe en voorstelling gerestaureerde expositietroon BK38 2012

3.16 Begijnhofmuseum ondergaat facelift
Corthals J. – Uit: Begijnhofkrant 32 Zomer 2011: 10-11
Download : Begijnhofmuseum ondergaat facelift BK32 2011

3.17 Koffie met melk? Waarvoor diende de witte kan in het Begijnhofmuseum?
Peeters M.-P. – Uit: Begijnhofkrant 32 Zomer 2011: 12 -13
Download : Koffie met melk. Waarvoor diende de witte kan in het Begijnhofmuseum BK32 2011

3.18 Over relieken en relikwieën
Theunissen G. – Uit: Begijnhofkrant 33 Herfst 2011: 14 – 15
Download : OVER RELIEKEN EN RELIKWIEEN BK33 2012

3.19 Een heilige familie op koper geschilderd. Merkwaardig schilderij in Begijnhofmuseum (Turnhout) ontleed
Peeters M.-P. – Uit: Begijnhofkrant 41 Herfst 2013: 13-15
Download : Een heilige familie op koper geschilderd BK41 2013

3.20 Kunst in kant
Corthals J. – Uit: Begijnhofkrant 37 Herfst 2012: 12 – 13
Download : Kunst in kant BK37 2012

3.21 Tuetel commekens daer die siecken uut drincken
Peeters M.-P. – Uit: Begijnhofkrant 37 Herfst 2012: 14-15
Download : Tuetel commekens daer die siecken uut drincken BK37 2012

3.22 Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel : Opmerkelijke prent in het Begijnhofmuseum
Medewerkers Begijnhofmuseum – Uit: Begijnhofkrant 37 Herfst 2012: 16- 17
Download : Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel BK37 2012

3.23 Concert 60 jaar Begijnhofmuseum in Turnhout – 27 september 1953 – 27 september 2013
Corthals J. – Bijlage: Tekst en vertaling van cantate BWV 33 – Uit: Begijnhofkrant 42 Winter 2013: 9 -13
Download : Concert 60 jaar Begijnhofmuseumnagelezen BK42 2013

3.24 Een uniek Begijnhofmuseum
Hugo Vanden Bossche – Uit: Begijnhofkrant 41 Herfst 2013: 1
Download : Een uniek Begijnhofmuseum BK41 2013

3.25 Zegenend Jezuskind met wereldbol
Medewerkers Begijnhofmuseum – Uit: Begijnhofkrant 34 Winter 2011: 16 – 17
Download : Zegenend Jezuskind met wereldbol

3.26 Martha en Maria als beleidsvrouwen van de Begijnen
Mulder-Bakker A.B.- Begijnhofkrant 21 (2008) 14 – 17
Download : Martha en Maria als beleidsvrouwen van de Begijnen BK21

3.27 De rozenkrans: een vergeten gebedssnoer?
Medewerkers Begijnhofmuseum – uit: Begijnhofkrant 26 (2009) 9- 10
Download : De rozenkrans een vergeten gebedssnoer BK26

3.28 60 Jaar Begijnhofmuseum gevierd met jubileumconcert Beknopte geschiedenis van het Begijnhofmuseum
Jeannine Corthals -Begijnhofkrant 41 (2013) 10 – 12
Download : 60 JAAR BEGIJNHOFMUSEUM GEVIERD MET JUBILEUMCONCERT BK41

3.29 Het Koninklijk Heilig Kruis Begijnhofkoor van Turnhout Archief overgedragen aan Stadsarchief
Herbert Op de Beeck. Uit: Begijnhofkrant 57 (2017) 18
Download : Het Koninklijk Heilig Kruis Begijnhofkoor van Turnhout

3.30 Den Godzaligen Huys-Seegen

Object van de maand juli 2019; transcriptie Jef Van den Bergh
Download :DEN GODZALIGEN HUIS-SEEGEN

3.31  Het Processionale herbekeken

Hugo Vanden Bossche – Uit: Begijnhofkrant 67 Lente 2020
Download :Het Processionale herbekeken

3.32 Begijnhofmuseum verwerft schilderij van Theresia van Avila

Marie-Paule Peeters Uit: Begijnhofkrant 39 (2013) 15 
Download :Verwerving en restauratie doek H Theresia van Avila

3.33 Antwerps zoutvat van Geeraert de Rasier

Guido Theunissen   Uit: Begijnhofkrant 70  
Download :Antwerps zoutvat van Geeraert de Rasier

3.34  Bloemzeef van de hostiebakkerij Marleen Dufraing Uit: Begijnhofkrant 75 lente 2022 Download: Bloemzeef van de hostiebakkerij

3.35 Oudste lofdicht uit 1685 komt terug naar thuis in het Begijnhofmuseum  Guido Theunissen   Uit: Begijnhofkrant 77 winter 2022
Download:  Oudste lofdicht terug thuis

3.36   Begijnhofmuseum 70 jaar Uit het  archief van pastoor Frickel   Hugo Vanden Bossche -Begijnhofkrant 81  Download: Begijnhofmuseum 70 jaar – Uit het archief van pastooor Frickel

 

 

4 – Over het Begijnhof van Turnhout …

4.1 Muzikale Nocturne “Muzikale schatten van het begijnhof”
Corthals J. – Uit: Begijnhofkrant 21 (2008) 6 – 10
Download : Nocturne BK 21 2008

4.2 De Heilige Rochus op het Begijnhof
Vanden Bossche H. – Uit: Begijnhofkrant nr. Begijnhofkrant 25 (2009) 2 – 6
Download : Rochus op het Begijnhof BK25 2009

4.3 Een Hollandse dame, begijntje in Turnhout. Het angelusluiden
Theuwissen J. – Uit: Begijnhofkrant nr. Begijnhofkrant 25 (2009) 7 – 8
Download : Het angelusklokje BK25 2009

4.4 Hemels brood … dagelijks werk (deel 1)
Proost M. – Uit: Begijnhofkrant Zomer 2004 NB : deel 2 : zie 4.18
Download : Hemels brood … dagelijks werk BK Z 2004

4.5 50 jaar ziekentriduüm
Croenen M. – Uit: Begijnhofkrant Zomer 2004
Download : 50 Jaar ziekentriduüm BK Z 2004

4.6 Kennismaking met… Remi Lens
priester-kunstenaar (º Arendonk, 1902 – †Turnhout, 1983)

Theunissen G. – Uit Begijnhofkrant 51 Lente 2016: 12 – 14
Download : Kennismaking met Remi Lens priester en kunstenaar BK51 2016

4.7 Lenteconcert 2009. Voorstelling wereldnovelle ‘juffrouw Symforosa’.
Viering Robert baron Stouthuysen.
Lenteconcert 2009. Voorstelling wereldnovelle ‘juffrouw Symforosa’.
Download : LENTECONCERT voorstelling van de wereldnovelle juffrouw Symforosa BK24 2009

4.8 Van de vakantie en reizen der begijntjes
Stabel H. – Uit: Begijnhofkrant nr. 24 Zomer 2009: 15
Download : Van de vakantie en het reizen der begijntjes BK 24 2009

4.9 Daar net achter de beukenhaag. Begijnhofruïnes
Proost M. – Uit: Begijnhofkrant nr. 24 Zomer 2009: 18
Download : Daar achter de beukenhaag begijnhofruïnes BK24 2009

4.10 Gregoriaanse gezangen van de begijnen uit de Lage Landen – Psallentes Femina te gast in de Heilig Kruiskerk van het Turnhoutse begijnhof

Corthals J. – Uit: Begijnhofkrant 45 Herfst 2014: 10 – 12
Download : Gregoriaanse gezangen van begijnen uit de Lage Landen BK 45 2014

4.11 De conservatie/restauratie behandeling van de piëta van het begijnhof in Turnhout
Sterk gehavende beeldengroep volledig in eer hersteld.

De Clercq J. – Uit: Begijnhofkrant 45 Herfst 2014: 14-16
Download : De conservatie restauratiebehandeling van de piëta op het begijnhof in Turnhout BK45 2014

4.12 Mysteries van het Venerabel – 750 jaar Sacramentsdag in de kijker in Turnhout
Tops B. – Uit: Begijnhofkrant 45 Herfst 2014: 8 -9
Download : Mysteries van het venerabel 750 jaar Sacramentsdag BK45 2014

4.13 Mijn jeugdjaren rond het begijnhof van Turnhout
Matheussen S. Julia Van Dun Corthals J. – uit: Begijnhofkrant 33 Herfst 2011: 7 – 9
Download : Mijn jeugdjaren rond het begijnhof van Turnhout BK33 2011

4.14 Romantische muziek op het begijnhof
Jeannine Corthals – Uit: Begijnhofkrant 33 Herfst 2011: 10-11
Download : Romantische muziek op het begijnhof BK33 2011

4.15 Lofdicht ter gelegenheid van een gouden jubileum
van een “juffrouw” op het Turnhoutse Begijnhof (Elisabeth Van Eupen)

Vanden Bossche H. & Van Gorp J. – Uit: Begijnhofkrant 36 Zomer 2012: 14-15
Download : Lofdicht ter gelegenheid van een gouden jubileum BK 36 2012

4.16 De natuur herstelt zich even op het begijnhof
Begijnhofhistorie uit 1642, 1835 en 2006
Harry de Kok – Uit: Begijnhofkrant nr.21 Herfst 2008: 12 – 14
Download : DE NATUUR HERSTELT ZICH EVEN OP HET BEGIJNHOF BK 21 2008

4.17 Een kwaadspreker over ons begijnhof
Harry de Kok – Uit: Begijnhofkrant nr.21 Herfst 2008: 23
Download : Een kwaadspreker over ons begijnhof BK21 2008

4.18 Hemels brood … Dagelijks werk De hostiebakkerij op het Begijnhof van Turnhout (deel 2)
Proost M. – Uit Begijnhofkrant 9-10 (2005) 20-22
Download : Hemels brood … Dagelijkswerk. De hostiebakkerij op het Begijnhof van Turnhout (deel 2)

4.19 Geschiedenis van de Turnhoutse kant
Johan Van Gorp – Uit Begijnhofkrant 6 (2004) 4
Download : Geschiedenis Turnhoutse kant

4.20 De volksvrouw als kantwerkster en kunstenares
Pastoor Jef Van Bedaf – Uit Begijnhofkrant 6 (2004) 5
Download : De volksvrouw als kantwerkster en kunstenares

4.21 VZW De Vrienden van het Begijnhof van Turnhout – Een terugblik 2001-2011
Hugo Vanden Bossche- Uit Begijnhofkrant (2011)
Download : vzw de Vrienden van het begijnhof een terugblik 2001-2011

4.22 VZW De Vrienden van het Begijnhof van Turnhout – Een terugblik op de periode herfst 2011- winter 2015
Hugo Vanden Bossche- Uit Begijnhofkrant 50 (2015)
Download : Vzw De vrienden van het begijnhof van Turnhout 2011-2015

4.23 De Begijnhofkrant Van nummer 1 tot nummer 50
Hugo Vanden Bossche- Uit Begijnhofkrant 50 (2015)
Download : De Begijnhofkrant Van nummer 1 tot nummer 50

4.24 Muurplaatjes aan 25 historische panden op het Begijnhof van Turnhout
Anoniem – Uit Begijnhofkrant 5 (2003)
Download : Muurplaatjes aan 25 historische panden op het Begijnhof van Turnhout BK Nr. 5 2003

4.25 Turnhout op zijn schone KANT
Harry De Kok – Uit Begijnhofkrant 6 (2003)
Download : Turnhout op zijn schone KANT

4.26 Stabat Mater van Pergolesi in Heilig Kruiskerk op begijnhof van Turnhout
Corthals J. – Uit Begijnhofkrant 48 Zomer 2015: 8 – 10
Download : Stabat Mater van Pergolesi in Heilig Kruiskerk BK48 2015

4.27 Sacramentsprocessies te Turnhout Eeuwenlange traditie blijft stand houden op begijnhof
Tops B., Landuyt G. en Gielis M. – Uit: Begijnhofkrant 48 (2015) 15 – 18
Download : Sacramentsprocessies te Turnhout BK 48

4.28 Corpus Christianorum Bibliotheek & Kenniscentrum
Janssens B. – Begijnhofkrant 21 (2008) 17 – 19
Download : Corpus Christianorum Bibliotheek & Kenniscentrum BK21

4.29 Corpus Christianorum: Bibliotheek & Kenniscentrum in het Sint-Annaconvent.
Toespraak gehouden bij de opening van het CCBK op 7 juni 2008

de Kok H. – Begijnhofkrant 21 (2008) 20 – 21
Download : Corpus Christianorum Bibliotheek & Kenniscentrum voordracht de Kok BK21

4.30 Op zoek naar de Heilige Barbara in Turnhout
Marie-Paule Peeters – Begijnhofkrant 42 (2013) 3
Download : Op zoek naar de Heilige Barbara in Turnhout BK42

4.31 De oudste gebouwen van het begijnhof van Turnhout, enkele eeuwen onroerende geschiedenis
Stouthuysen R. – Begijnhofkrant 40 (2013) 12-13
Download : De oudste gebouwen van het begijnhof van Turnhout BK40

4.32 Lenteconcert 2017 Spiegel String Quartet: Muziek, spiegel van de ziel…
Jeannine Corthals. Uit: Begijnhofkrant 57 (2017) 14- 15
Download : Lenteconcert 2017 Spiegel String Quartet Muziek, spiegel van de ziel

4.33 Mijmeringen bij de beginjaren van de Vrienden van het Begijnhof van Turnhout.
Harry De Kok, voormalig stadsarchivaris en voorzitter van De Vrienden van het Begijnhof. Uit: Begijnhofkrant 66 (2019) 11 – 14
Download : Mijmeringen bij de beginjaren van de Vrienden van het Begijnhof Turnhout

4.34 De naoorlogse jaren en de groei van een nieuwe visie.  Op basis van de briefwisseling van E.H. Emmanuel Frickel, Pastoor van het Begijnhof.     Jef Van den Bergh.  Uit: Begijnhofkrant 66 (2019) 8 – 10. 
Download : Begijnhof Turnhout – De naoorlogse jaren, groei van een nieuwe visie

4.35 Theresia van Avila op het Begijnhof van Turnhout Marie-Paule Peeters Uit: Begijnhofkrant 39 (2013) 12 – 14. 
Download : Theresia van Avila op het Begijnhof


4.36  Zieken Triduüm op het Begijnhof   Jef Florizoone.  Uit: Begijnhofkrant 71 (2021)  
Download : Zieken Triduum op het Begijnhof

4.37  Wie was begijn Johanna Verbraken ? Jef Florizoone.  Uit: Begijnhofkrant 72 (2021)  
Download : Wie was begijn Joanna Verbraeken

4.38  Verkoop van schoon meubilair  Jef Florizoone.  Uit: Begijnhofkrant 70 Winter 2020  
Download : Verkoop van schoon meubilair op het begijnhof

4.39 Een gift door Maria en Catharine Hulshouts
Marie-Paule Peeters – Uit: Begijnhofkrant 73 Herfst 2021
Download :Een gift door Maria en Catarina Hulshouts, begijnen

4.40  Erfgoed al onderdeel van een levende erfgoedpraktijk   Marie-Paule Peeters – Begijnhofkrant 82 Download Erfgoed als onderdeel van een levende erfgoedpraktijk

4.41  Relieken op het Begijnhof van Turnhout    Jef Van den Bergh -Begijnhofkrant 82  Download: Relieken op het begijnhof van Turnhout

 

5 – De begijnenbeweging, de mystiek

5.1 Van Sint Bernardus en diens sermoen over het Hooglied, tot de goedkeuring van de bouw van het Begijnhof te Lier.
Van den Bergh J. – Uit Begijnhofkrant nr. 54 Winter 2016.
Download : Van St Bernardus tot Begijnhof Lier 2016

5.2 Jan Van Ruusbroec en de ‘Begijn’ Bloemardinne
Vanden Bossche H. – Uit Begijnhofkrant nr. 27 – Lente 2010
Download : Ruusbroec en Bloemardinne BK 27 2010

5.3 Jan Van Ruusbroec – een bewogen leven
Theunissen G. – Uit: Begijnhofkrant nr. 24 Zomer 2009: 2 –3
Download : JAN VAN RUUSBROEC een bewogen leven BK 24 2009 2-3

5.4 Ruusbroec en de begijnen
Stouthuysen R. – Uit: Begijnhofkrant nr. 24 Zomer 2009: 1.
Download : Ruusbroec en de begijnen BK24 2009

5.5 Georges Rodenbach en de wereld van de begijnen
Felix M. – Uit Begijnhofkrant nr. 53 Herfst 2016
Download : Het begijnenmuseum Georges Rodenbach en de wereld van de begijnen BK 53

5.6 Doodsstrijd van een begijnhof Georges Rodenbach
Felix M. – Uit Begijnhofkrant nr. 53 Herfst 2016
Download : Doodsstrijd van een begijnhof Georges Rodenbach vertaling M. Felix BK 53

5.7 De Duitse begijnenbeweging in de Middeleeuwen
Marchal P. – Uit Begijnhofkrant nr. 54 (2016) 9 – 14
Download : De Duitse begijnenbeweging in de middeleeuwen BK54-b

5.8 De middeleeuwse ‘begijnenbeweging’ 12de-13de eeuw
Deel 1: het bisdom Luik

Vanden Bossche H. – Uit Begijnhofkrant nr. 53 Herfst 2016
Download : ‘ 12de-13de eeuw. deel 1 Bisdom Luik BK 53 2016-b

5.9 De middeleeuwse ‘begijnenbeweging’ 12de-13de eeuw
Deel 2: een Europese beweging

Vanden Bossche H. – Uit Begijnhofkrant nr. 54 Winter 2016
Download : ‘ 12de-13de eeuw. deel 2 De Europese beweging BK 54 2016.

5.10 De Heilige Begga stichteres en patrones van de begijnenbeweging Een succesrijke geschiedvervalsing
Vanden Bossche H. – Uit: Begijnhofkrant nr. 36 Zomer 2012
Download : De Heilige Begga stichteres en patrones_BK36 2012 b

5.11 Statutenmakers en Hervormers: Redders van de Begijnengemeenschappen ?
Vanden Bossche H. – Uit: Begijnhofkrant 51 Lente 2016: 1
Download : Statutenmakers en hervormers redders van de begijnengemeenschappen BK51 2016

5.12 De abdij van Aywiers en de eerste begijnen
Stouthuysen R. – Uit: Begijnhofkrant 51 Lente 2016: 10 – 11
Download : De abdij van Aywiers en de eerste begijnen BK51 2016

5.13 Een Begyntjen verlost uyt de slavernye van het Wereldts Egijpten, ende gekomen in ‘t Landt van beloften, ofte in den Hof van S. Begga. Eerw.Heere Daniel Bellemans
Vanden Bossche H. – Uit: Begijnhofkrant 51 Lente 2016: 18
Download : Een Begyntjen verlost uyt de slavernye van het Wereldts Egijpten BK 51 2016

5.14 Felix Timmermans en zijn liefde voor Begijnhoven
Theunissen G. – Uit Begijnhofkrant nr. 23 Lente 2009: 3-7
Download : Timmermans en zijn liefde voor begijnhoven BK23 2009

5.15 Het ontstaan van een meesterlijke novelle.
De zeer schone uren van juffrouw Symforosa, begijntjen

Durnez G. – Uit: Begijnhofkrant nr. 23 Lente 2009: 12 – 13
Download : De zeer schone uren van juffrouw Symforosa BK 23 2009

5.16 De begijnenbeweging en het Christelijk humanisme
Faesen R. – Uit: Begijnhofkrant nr. 24 Zomer 2009: 4 -5.
Download : De Begijnenbeweging en het Christelijk Humanisme BK 24 2009

5.17 Het christelijk humanisme van Jan Van Ruusbroec
Faesen R. – Uit: Begijnhofkrant nr. 24 Zomer 2009: 5 -7.
Download : Het christelijk humanisme van Jan van RuusbroecBK24 2009

5.18 De connectie tussen de cisterciënzers, bedelorden en ‘begijnen
Vanden Bossche H. – Uit: Begijnhofkrant nr. 54 2016: 1
Download : De connectie tussen de cisterciënzers, bedelorden en ‘begijnen BK 54 2016

5.19 Een devote maniere om gheestelyck pergrimagie te trecken tot den heylighen lande, …
auteur: Jan Pascha
Vanden Bossche H. – Uit: Begijnhofkrant nr. 54 Winter 2016: 20
Download : Een devote maniere om gheestelyck pergrimagie te trecken tot den heylighen lande BK54 2016

5.20 Begijnen in de literatuur
Vanden Bossche H. – Uit: Begijnhofkrant nr. 53 Herfst 2016: 1
Download : Begijnen in de literatuur BK 53 2016

5.21 De ‘sacramentslobby’ van de ‘begijnen’ en andere ‘mulieres religiosae’. 750 jaar Sacramentsdag (1264 – 2014)
Vanden Bossche H. – Uit: Begijnhofkrant 44 Zomer 2014: 1
Download : De ‘sacramentslobby’ van de ‘begijnen’ en andere ‘mulieres religiosae’. 750 jaar Sacramentsdag (1264 – 2014) BK 44 2014

5.22 Begijnen vastgelegd in woord en beeld. Schilders en dichters op het einde van de 19de -begin 20ste eeuw. Camille Lemonnier, Georges Rodenbach, Xavier Mellerie
Vanden Bossche H. – Uit Begijnhofkrant 44 Zomer 2014: 7 – 8.
Download : Begijnen vastgelegd in woord en beeld. Schilders en dichters op het einde van de 19de -begin 20ste eeuw. BK44 2014

5.23 Rainer Maria Rilke op bezoek bij de Brugse Begijnen.
Vanden Bossche H. – Uit: Begijnhofkrant 44 Zomer 2014: 9.
Download : Rainer Maria Rilke op bezoek bij de Brugse Begijnen BK44 2014

5.24 In welke tijd ontstond het begijnenwezen?
Stouthuysen R. – Uit: Begijnhofkrant 42 Winter 2013: 1
Download : In welke tijd ontstond het begijnenwezen BK42 2013

5.25 800 jaar begijnenbeweging. Een greep uit het nu nog bestaande patrimonium.
Vanden Bossche H. – Uit: Begijnhofkrant 43 Lente 2014: 1
Download : 800 jaar begijnenbeweging. Een greep uit het nu nog bestaande patrimonium BK43 2014

5.26 Lofdichten en Vreugdeliederen
Vanden Bossche H. – Uit: Begijnhofkrant 45 Herfst 2014: 1
Download : Lofdichten en Vreugdeliederen BK45 2014

5.27 Paarschrift Tweevoudig rym-geklanck. Lofdicht voor de welbedachte Juffrouw Elisabeth Van Wijngaarden
Vanden Bossche H. – Uit: Begijnhofkrant 45 Herfst 2014: 18
Download : PAARSCHRIFT tweevoudig rym-geklanck BK45 2014

5.28 13de-eeuwse mystieke vrouwen, hun devotie en hun invloed op de iconografie
Houbey K. – Uit: Begijnhofkrant 51 Lente 2016: 2-7
Download : 13de-eeuwse mystieke vrouwen, hun devotie en hun invloed op de iconografie BK51 2016

5.29 Meester Eckhart (° ca. 1260 – † 1328), Miskend middeleeuws mysticus
Theunissen G. – Uit: Begijnhofkrant 32 Zomer 2011: 2- 6
Download : Meester Eckhart (° ca. 1260 – † 1328), Miskend middeleeuws mysticus BK32 2011

5.30 Hospitaalbegijnen
Vanden Bossche H. – Uit: Begijnhofkrant 32 Zomer 2011: 1
Download : Hospitaalbegijnen BK32 2011

5.31 Over den geestelijken levenswandel der begijntjes. Toen de naam begijn denkelijk nog niet bestond.
+ gedicht: Begijnhof Lode Lichte

Hugo Vanden Bossche – Uit: Begijnhofkrant 33 Herfst 2011: 2 – 7
Download : Over den Geestelijken levenswandel der Begijntjes BK33 2011

5.32 Overlijden van Johannes de Vaken, pastoor van het begijnhof in Lier. 1 september 1400
Van den Bergh J. – Uit: Begijnhofkrant 55 Lente 2017: 10- 13
Download : Overlijden van Johannes de Vaken, pastoor van het begijnhof in Lier.BK55 2017

5.33 Een stad voor vrouwen. Begijnen en begijnhoven in vroegmodern Europa
De Moor T. – Uit: Begijnhofkrant 55 Lente 2017: 13 – 15
Download : Een stad voor vrouwen Begijnen en begijnhoven in vroegmodern Europa BK55 2017

5.34 De Oisterwijkse ‘begijn’ en mystica Maria van Hout. Eerste meesteres van het Convent van Betlehem
Hugo Vanden Bossche – Uit: Begijnhofkrant 31 Lente 2011: 2 – 6
Download : De Oisterwijkse ‘begijn’ en mystica Maria van Hout BK31 2011

5.35 Hadewijch (° ca. 1200 – † ca. 1250): mysterieuze Brabantse mystica
Theunissen G. – Uit: Begijnhofkrant 30 Winter 2010: 2-5
Download : Hadewijch mysterieuze Brabantse mystica BK30 2010

5.36 Begijnen en heiligen
Vanden Bossche H. – Uit: Begijnhofkrant 49 (2015) 1
Download : Begijnen en heiligen BK49 2015

5.37 Lofdicht ter gelegenheid van een begijnensteding – Professie van Juffrouw Natalia Uyttendaele, begijnhof Dendermonde
Uit: Begijnhofkrant 34 Winter 2011: 15
Download : Lofdicht ter gelegenheid van een begijnensteding Natalia Uyttendaele

5.38 Paters, pastoors, kanunniken en begijnen
Vanden Bossche H. – Begijnhofkrant 48 (2015) 1
Download : Paters, pastoors, kanunniken en begijnen BK48

5.39 Van Maria van Oignies tot Marcella Pattyn
Vanden Bossche H. – Begijnhofkrant 40 (2013) 1
Download : Van Maria van Oignies tot Marcella Pattyn BK40

5.40 De Begijnen en hun veroordeling op het concilie van Vienne in 1312
Eindscriptie HBO Theologie Levensbeschouwing Amsterdam – José Huijberts 2009
Download : De Begijnen concilie Vienne 1312

5.41 Honderd jaar geleden: “Juffrouw Symforosa, begijntjen”
Robert baron Stouthuysen. Uit: Begijnhofkrant 57 (2017) 11
Download : Honderd jaar geleden Juffrouw Symforosa, begijntjen

5.42 Die Zisterzienser. Das Europa der Klöster
Paul Marchal. Uit: Begijnhofkrant 57 (2017) 12 – 13
Download : Die Zisterzienser. Das Europa der Klöster

5.43 Geertrui Van Oosten (Voorburg, ca. 1320 – Delft, 6-1-1358) Nederlandse heilige en patrones van Delft
Guido Theunissen. Uit: Begijnhofkrant 57 (2017) 16- 17
Download : Geertrui Van Oosten (Voorburg, ca. 1320 – Delft, 6-1-1358)

5.44 Waren er begijnen in middeleeuws Engeland? Norwich
Hugo Vanden Bossche. Uit: Begijnhofkrant 58 (2017) 7 – 11.
Download : Waren er begijnen in middeleeuws Engeland

5.45  De begijnenbeweging, ontstaan en evolutie
Jef Florizoone.  Uit: Begijnhofkrant 60 (2018) 2 – 8.
Download :De begijnenbeweging, ontstaan en evolutie

5.46  De Hereford Mappa Mundi – Het wereldbeeld van de 13e eeuw, toen Begijnhoven werden gesticht.

Volledig artikel. Jef Van den Bergh Uit: Begijnhofkrant 65 (2019).
Download : De Hereford Mappa Mundi

5.47  Begijnen en protestanten 

Paul Koop. Uit: Begijnhofkrant 61 tm 68 (2018-2020).
Download : Begijnen en protestanten

5.48 Begijnen in de Lage Landen
Annemie Van Thienen
Uit Begijnhofkrant nr. 69 Herfst 2020 en nr. 70 Winter 2020
Download : BEGIJNEN IN DE LAGE LANDEN

5.49 Over kluizenaressen en begijnen. Jef Van den Bergh – Begijnhofkrant 79 – Download: Over kluizenaressen en begijnen

5.50  De begijnenbeweging, ontstaan en evolutie
Jef Florizoone.  Uit: Begijnhofkrant ns. 80, 81 en 82
Download : Begijnenbeweging_ontstaan_en_evolutie

 

6 – Andere Begijnhoven

6.1 Op zoek naar de Brusselse begijnhoven Deel 1: Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ten wijngaard of Groot Begijnhof
Vanden Bossche H. – Uit: Begijnhofkrant nr. 46 (2014) 2 – 9
Download : Op zoek naar de Brusselse begijnhoven deel 1 BK46 2014-b

6.2 Op zoek naar de Brusselse begijnhoven Deel 2: Terarken -Begijnhof van Hedwige van Meerbeke/Bloemardinne -Klein Begijnhof
Sacrament van Mirakel. Oratorianen

Vanden Bossche H. – Uit Begijnhofkrant nr. 47 (2015) 2 – 7
Download : Op zoek naar de Brusselse begijnhoven deel 2 BK47 2015

6.3 Op zoek naar de Brusselse begijnhoven Deel 3: Het begijnhof van Anderlecht
Vanden Bossche H. – Uit Begijnhofkrant nr. 48 (2015) 2 – 5
Download : Op zoek naar de Brusselse begijnhoven deel 3 BK48 2015-b

6.4 Op zoek naar de Brusselse begijnhoven Deel 4: Begijnhofkerk Sint-Jan-de-Doper
Vanden Bossche H. – Uit Begijnhofkrant nr. 49 (2015) 2 -7
Download Op zoek naar de Brusselse begijnhoven deel 4 BK49 2015

6.5 Bezoek aan het begijnhof Sint-Elisabeth in Kortrijk
Theunissen G. – Uit: Begijnhofkrant nr. 30 Winter 2010
Download : BEGIJNHOF VAN KORTRIJK BK30 2010

6.6 Het begijnhof van Kortrijk en Guido Gezelle
Theunissen G. – Uit: Begijnhofkrant nr. 36 Zomer 2012
Download : Het begijnhof van Kortrijk en Guido Gezelle BK 36 2012

6.7 Het begijnhof van Dendermonde
Corthals J. – Uit: Begijnhofkrant nr. 28 Zomer 2010
Download : Het begijnhof van Dendermonde BK 28 2010

6.8 De abdij van Aywiers in Couture-Saint-Germain
Isabelle Lévêque-Lamotte en Dorothy Schuermans – Uit : Begijnhofkrant nr. 52 Zomer 2016 : 13-15
Download : DE ABDIJ VAN AYWIERS IN COUTURE-SAINT-GERMAIN BK52 2016

6.9 Sint-Jan Berchmans op het begijnhof van Diest (1612-1613)
Stouthuysen R. – Uit: Begijnhofkrant nr.45 Herfst 2014: 2-4
Download : SINT JAN BERCHMANS OP HET BEGIJHOF VAN DIEST BK45 2014

6.10 Begijntjes stapten weer door Lier
Gielis M. – Uit: Begijnhofkrant nr. 23 Lente 2009: 8 – 11
Download : Begijntjes stapten weer door Lier BK 23 2009

6.11 Interieur Mechelse begijnhofkerk wordt gerestaureerd
Theunissen G. – Uit: Begijnhofkrent nr. 53 Herfst 2016: 15-17
Download : Interieur Mechelse Begijnhofkerk wordt gerestaureerd BK 53 2016

6.12 De geschiedenis van het groot begijnhof Sint-Elisabeth in Gent.
Theunissen G. – Uit: Begijnhofkrant nr. 52 Zomer 2016: 10-12
Download : Geschiedenis groot begijnhof Sint-Elisabeth Gent BK52 2016

6.13 Marcelle Pattyn deed het licht uit. Kreeg als enige Vlaming een artikel in The Economist
Stouthuysen R. – Begijnhofkrant nr. 42 Winter 2013: 2-3
Download : MARCELLA PATTYN DEED HET LICHT UIT BK42 2013

6.14 Godgewijde maagden of Godgewaagde meiden? 800 jaar begijnenbeweging in Vlaanderen en daarbuiten.
Stouthuysen R. – Uit: Begijnhofkrant 43 Lente 2014: 2-5
Download : Godgewijde maagden of Godgewaagde meiden BK43 2014

6.15 De schilders van de ‘dode’ stadjes en begijnhoven. Oude gebouwen gehuld in een mysterieus maanlicht
Theunissen G. – Uit: Begijnhofkrant 42 Winter 2013: 5
Download : DE SCHILDERS VAN DODE STADJES EN BEGIJNHOVEN BK42 2013

6.16 Bezoek aan het begijnhof Sint-Katherina op de Zavel in Aalst
Theunissen G. – Uit: Begijnhofkrant 33 Herfst 2011: 12-13
Download : Bezoek aan het begijnhof Sint-Katherina op de Zavel in Aalst BK33 2011

6.17 Emmanuel Viérin (1869-1954), schilder van Vlaamse begijnhoven
Theunissen G. – Uit: Begijnhofkrant 42 Winter2013: 6 -8
Download : Emmanuel Viérin (1869-1954), schilder van Vlaamse begijnhoven BK42 2013

6.18 Onbekend is onbemind
Bezoek aan het begijnhof van Oudenaarde

Theunissen G. – Uit: Begijnhofkrant 45 Herfst 2014: 17
Download : Bezoek aan het begijnhof van Oudenaarde BK45 2014

6.19 Begijnhof van Tongeren : bezoek aan het oudste begijnhof van Limburg. .
Verdickt S. – Uit: Begijnhofkrant 32 Zomer 2011: 7 – 9
Download : Begijnhof van Tongeren , het oudste begijnhof van Limburg BK32 2011

6.20 Statuyten ende ordonnantien vanden Begynhove binnen Lyere – 12 maart 1583
Stadsarchief Lier. Perkament, 22 bladzijden beschreven, kaft 17 x 34 cm, goed leesbaar en in goede staat van bewaring.
Transcriptie : Jef Van den Bergh, 2016
Download : 15830312_Statuten en ordonnantiën Begijnhof Lier

6.21 Begijnhoven in de Kempen (deel 1)
de Kok H. – Uit: Begijnhofkrant 7 (2004) 2-3
Download : Begijnhoven in de Kempen (deel 1) BK7 2004

6.22 Begijnhoven in de Kempen (deel 2)
de Kok H. – Uit: Begijnhofkrant 9-10 (2005) 2-3
Download : Begijnhoven in de Kempen (deel 2) BK9-10 2005

6.23 Bezoek aan het Klein Begijnhoven te Leuven. Nauw verbonden met nabijgelegen Sint-Geertrui-abdij
Guido Theunissen – Uit: Begijnhofkrant 50 (2015)
Download : Bezoek aan het Klein Begijnhof in Leuven

6.24 Bezoek aan het Begijnhof van Diest
Theunissen G. – Uit: Begijnhofkrant 34 Winter 2011: 8-10
Download : Bezoek aan het begijnhof van Diest

6.25 Begijnhoven in Nederland: Het begijnhof van Breda
Theunissen G. – Uit: Begijnhofkrant 27 (2010) 7 – 9
Download : Het begijnhof van Breda BK27

6.26 Bezoek aan het Groot Begijnhof van Leuven – Werelderfgoed herbergt heterogene, multiculturele gemeenschap
Theunissen G. – Uit: Begijnhofkrant 48 (2015) 5 – 7
Download : Bezoek aan het Groot Begijnhof van Leuven BK 48

6.27 Begijnhoven in Nederland: Het begijnhof van Amsterdam
Theunissen G. – Begijnhofkrant 26 (2009) 2- 4
Download : Begijnhof van Amsterdam BK26

6.28 Bezoek aan het begijnhof van Hoogstraten, kroniek van een geslaagde restauratie
Theunissen G. – Begijnhofkrant 40 (2013) 2-6
Download : Bezoek aan het begijnhof van Hoogstraten BK40

6.29 Statuten van het Begijnhof van Curterijcke- 8 juni 1526
Rijksarchief Kortrijk. Perkament, ingebonden. Transcriptie : Jef Van den Bergh, september 2017
Download : 15260608_Statuten Begijnhof Kortrijk

6.30 Rekening van de Infirmerie van het Begijnhof buiten Antwerpen
Van Sinte Jans dage Baptisten 1455 tot Sinte Jans dage Baptisten 1456
Archiefvormer : Bisdom van Antwerpen, bewaard in het Rijksarchief te Beveren.Transcriptie : Jef Van den Bergh, december 2017; artikel hierover zie 6.40.
Download : Rekeningen infirmerie BHF Antw 1455-1456_w

6.31 Statuijten ende Ordonnantiën vanden Beghynhove van Antwerpen – 1600
Archiefvormer : Bisdom van Antwerpen, bewaard in het Rijksarchief te Beveren.Transcriptie : Jef Van den Bergh, december 2017
Download : 16000322_Statuten BHF Antwerpen

6.32 Reghel ofte Statuten voor de Meestersse van de Infirmarie des beginhofs van handtwerpen
– 1590

Archiefvormer : Bisdom van Antwerpen, bewaard in het Rijksarchief te Beveren.Transcriptie : Jef Van den Bergh, december 2017
Download : 1590mmdd_Regels infirmerie BHF Antw

6.33 Statuten der portierssen Begijnhof Antwerpen, niet gedateerd, vermoedelijk van rond 1600
Archiefvormer : Bisdom van Antwerpen, bewaard in het Rijksarchief te Beveren.Transcriptie : Jef Van den Bergh, december 2017
Download : Statuten Portiererssen BHF Antw

6.34 Statuten Heilige Geesttafel Seekere oude ordonantiën ghebruijcken ofte als oude statuiten aenghaende het geniten van de proven van den H Gheest des Beggijnhofs van Antwerpen A° 1501,
Begijnhof Antwerpen, anno 1501
Archiefvormer : Bisdom van Antwerpen, bewaard in het Rijksarchief te Beveren.Transcriptie : Jef Van den Bergh, december 2017
Download : 1501_Statuten H Geesttafel_BHF Antwerpen

6.35 REGHELS ende Statuten Van den Beggynhove Tot Herentals  A° 1695
Bewaard in het Stadsarchief van Turnhout. Transcriptie : Jef Van den Bergh, november 2017
Download : 16950707_Statuten BHF Herentals

6.36 De infirmerie van het Liers Begijnhof – van 1300 tot 1583 – en : veertig dagen aflaat
Jef Van den Bergh. Uit: Begijnhofkrant 58 (2018) 12-15.
Download : 13001100_BHF Lier_ Aflaat 40 dagen

6.36 Februari 1245 – De Gravin van Vlaanderen en Henegouwen schenkt een jaarrente aan de Kortrijkse begijnen
Jef Van den Bergh. Uit: Begijnhofkrant 58 (2018) 15-16.
Download : 1245 Jaarrente voor begijnen Kortrijk

6.37 Het begijnhof van Breda: gebouwen vol geschiedenis. Laatste in reeks van vijf boeken over 750-jarig begijnhof
Jef Florizoone. Uit: Begijnhofkrant 58 (2017) 17 – 18
Download : Het begijnhof van Breda gebouwen vol geschiedenis

6.38 Inventaris van het archief van het Begijnhof van Lier
Jef Van den Bergh, mei 2023
Download :Inventaris Archief Begijnhof Lier

6.39 Cartularium van het Begijnhof van Lier
Jef Van den Bergh, maart 2018
Download : Begijnhof Lier_Cartularium

6.40 Rekening van de Infirmerie van het Begijnhof buiten Antwerpen
Van Sinte Jans dage Baptisten 1455 tot Sinte Jans dage Baptisten 1456.
Jef Van den Bergh. Uit Begijnhofkrant 59 (2018) 12-16.  ( NB: transcripie  : zie 6.30 )
Download : Rekeningen infirmerie Antw_artikel B59

6.41 Sofie Berthout, en de Oudste Statuten van het Mechelse Begijnhof

Jef Van den Bergh. Uit Begijnhofkrant 54 (2019) 15-16.
Download :Sofie Berthout en de oudste Statuten van het Begijnhof van Mechelen

6.42 Kopie dd. 31 maart 1451 van de statuten dd. 1241 van het Begijnhof van Kortrijk.    
Transcriptie Jef Van den Bergh, december 2019.
Download :14510331_Begijnhof Kortrijk – kopie van de statuten dd 1241

6.43  Bijlage bij “De bijzondere positie van het Bredase begijnhof” : de Oorkonde van Henrick van Nassou –  30 juni 1531 Transcriptie Jef Van den Bergh, augustus 2020. Bij Begijnhofkrant 69
Download :  Henrick Grave van Nassou – 30 juni 1531 – Begijnhof Breda

6.44 Het Fundatieboek van het Begijnhof van Haarlem
Transcriptie Jef Van den Bergh, november 2020.
Download: Fundatieboek van het Begijnhof van Haarlem

6.45 REGULEN ende Handvesten Vanden Grooten Faly Beggynhoff tot
Haerlem
Transcriptie Jef Van den Bergh, november 2020.
Download: Regulen ende Handvesten van den grooten Faly-Begijnhof tot Haarlem

6.46 Het Begijnhof van Haarlem, van 1262 tot 1634 – zoals beschreven in het Fundatieboek en in de Copia van de Regulen en Handvesten. Jef Van den Bergh, november 2020.
Download: Het Begijnhof van HAARLEM, van 1262 tot 1634

6.47 Statuten van het Begijnhof van Breda 1 oktober 1550 Transcriptie Jef Van den Bergh, november 2020.
Download: Statuten van het Begijnhof van Breda – 1 oktober 1550

6.48 Het verhaal van Johanna, het laatste begijntje van Hoogstraten Guido Theunissen Uit: Begijnhofkrant 70 winter 2020 Download:
Het verhaal van Johanna, het laatste begijntje van Hoogstraten

6.49  Het testament van Lysbet van Brecht, begijn te Lier
Jef Van den Bergh,  Uit: Begijnhofkrant 68 winter 2018
Download: Testament Lysbet van Brecht

6.50  Barbara Van Nicodemia en Catharina van Alexandrie Paul Koop. Uit: Begijnhofkrant 75 lente 2022 Download: Barbara Van Nicomedia en Catharina van Alexandrie

6.51  Het vergeten Begijnhof van Borgloon Guido Theunissen Uit: Begijnhofkrant 76 zomer 2022 Download:
Het vergeten Begijnhof van Borgloon

6.52  De instelling van het Begijnhof van Herentals ANNO 1270 Jef Van den Bergh -Begijnhofkrant 78 Download:  De instelling van het begijnhof van Herentals

6.53 Begijnen en hun werkzaamheden.  Clémentine Diepen -Begijnhofkrant 78 Download: Begijnen en hun werkzaamheden

6.54   Het Begijnhof van Lier anno 1401 ‘Dit is ’t rechd ende ordonnantie   Jef Van den Bergh -Begijnhofkrant 81 Download:  Begijnhof van Lier anno 1401 ‘Dit is ’t rechd ende d’ordonnanie

6.55  Het ontstaan en de neergang van het Oud-Begijnhof Sint-Elizabeth in Gent    Guido Theunissen -Begijnhofkrant 82  Download: Het ontstaan en de neergang van het Oud-Begijnhof Sint-Elizabeth in Gent

6.56 Het ‘sacraments boeck’ van het Begijnhof van Herentals    Jef Van den Bergh -Begijnhofkrant 80 Download:Het ‘sacraments boeck’ van het begijnhof van Herentals

6.57 De herbegraving van begijnen in Herentals en Breda    Jef Van den Bergh -Begijnhofkrant 80 Download: De herbegraving van begijnen in Herentals en Breda