Projecten

De Vrienden van het Begijnhof van Turnhout

De statuten van de huidige vzw De Vrienden van het Begijnhof van Turnhout verschenen op 31 mei 2001 in het Belgisch Staatsblad. Deze vereniging werd opgericht op de fundamenten van de in 1959 gestichte feitelijke vereniging de “kulturele kring De Vrienden van het Begijnhof”.

De erkenning van het begijnhof als cultureel werelderfgoed van de UNESCO (december 1998) brengt mee dat de overheid en bewoners zich met veel toewijding moeten inzetten voor de instandhouding, verfraaiing, ontsluiting en het promoten van deze kostbare site. De vzw De Vrienden van het Begijnhof heeft op zich genomen om via een doelgerichte werking het statuut “Cultureel Werelderfgoed” te helpen behouden.

Ze heeft tot doel:

 • de promotie van de cultuurhistorische waarden van het begijnhof;
 • de instandhouding, promotie en uitbreiding van het Begijnhofmuseum, het kunstbezit en de verzamelingen;
 • de bevordering van het onderzoek nopens de geschiedenis van het begijnhof en zijn kunstwerken;
 • de (mede-) inrichting van socio-culturele activiteiten;
 • het verlenen van advies aan de Stad en het OCMW betreffende initiatieven in verband met en op het begijnhof.

Het jaarverslag over de activiteiten van 2017 kan U vinden op volgende link :
Jaarverslag 2017

PROJECTEN

2023

Conservatie van het zuidelijk zijaltaar van de Begijnhofkerk. Uitvoering : door Chromart.  Timing : van medio augustus 2023 tot circa einde december. Na de behandeling worden alle gegevens van het onderzoek en de restauratiebehandeling zelf gebundeld in een eindverslag. De geraamde kostprijs beloopt 54.000 €.

2020 – 2021

Conservatie van het noordelijk zijaltaar van de Begijnhofkerk.

Deze conservatie omvat de behandeling van het zuidelijk zijaltaar (portiekaltaar toegewijd aan de H. Anna). Ze wordt in situ uitgevoerd.
Het liturgisch vaatwerk, het schilderij, de antependia en predella’s zijn niet in deze behandeling inbegrepen. Uiterste afmetingen: hoogte 9m17, breedte 3m65 en diepte 1m63.

De conservatie omvat 1 -behandeling van de houten drager 2 – behandelen van het metaal 3 – verlijmen van barsten/open naden en losse onderdelen   4 – fixeren van de opstuwende verflagen 5 – reinigen van de polychromie     6 – invullen van de lacunes en 7 – retoucheren.

Uitvoering : door Chromart.  Timing : van medio november 2020 tot medio februari 2021. Na de behandeling worden alle gegevens van het onderzoek en de restauratiebehandeling zelf gebundeld in een eindverslag.

Geraamde kostprijs : 28.500 €, geraamde subsidie : 9.500 €

2018

Conservatie van twee reliekhouders:
Houten reliekhouder met reliektombes van de Heilige Martelaren, Heilige Ursula en Heilige Dymphna ( noordelijke zijbeuk van de kerk).
Zilveren reliekhouder (kruis) in houten kast met houten reliëfbustes van de Heilige Catharina van Alexandrië
en Heilige Barbara ( zuidelijke zijbeuk van de kerk).

2016

Conservatie van het Sint-Anna altaar en reliekkasten in de Heilig Kruiskerk van het Begijnhof.

Studie van de boeken van de Mermansfundatie en van de begijnen en begijnhofpastoors.
Het betreft hier ruim 600 boeken van de 16de tot het einde van de 18de eeuw. De opdracht voor de studie van de boeken, met als doel de inhoud en de herkomst ervan te ontsluiten, werd toevertrouwd aan Bert Tops. Deze studie werd afgewerkt en uitgebreid tot de in het Begijnhofmuseum aanwezige boeken uit de 19de en 20ste eeuw (Hugo Vanden Bossche).
De inventaris vindt U hier : Inventaris boeken begijnhof 2016_4

2015

De partituren uit het processionale werden toegankelijk en beluisterbaar gemaakt door een combinatie van weergave van zowel de partituurpagina als de muziek ervan. Het volledige boek werd ingezongen door Psallentes femina. Voor het scherm met aanraakscherm werd een kast gemaakt. Deze unieke visuele en auditieve weergave is nu beschikbaar in het begijnhofmuseum waar ook het processionale zelf getoond wordt.

Restauratie van de stoel van de grootjuffrouw (18de eeuw)in H.Kruiskerk werd uitgevoerd.

2013 – 2015

Projecten gefinancierd met schenkingen op de projectrekening van de vzw bij de KBS

 • Restauratie medaillon ‘de Goede Herder’ (beeldengroep begijnhof) (afgewerkt)
 • Restauratie + het maken van replica’s (Begijnhofmuseum) (afgewerkt)
  – Perkament met lakzegel (1427): bevestiging door Hertog van Brabant, Filips van St. Pol, van de stichting en vrijheden van het begijnhof van Turnhout.
  – Perkament met loden zegel (1431): bul van paus Eugenius IV: toelating tot benoeming eigen pastoor.
 • Restauratie schilderij (houten paneel) en lijst : ‘De Triomf van de H.-Kerk’ (1620), Antwerpse school (Begijnhofmuseum) plus het aanbrengen van een climaframe (afgewerkt).
 • Behandeling conservatie en restauratie van een Piëta (binnentuin infirmerie, begijnhof).
 • Manuscript – bladerboek: Het responsoriaal processionale (handschrift uit 1550, topstuk Begijnhofmuseum). De vzw de Vrienden van het Begijnhof van Turnhout nemen volgend project voor hun rekening: Presentatie van het gedigitaliseerde processionale.
  Doel: aankopen van hardware & software die de bezoeker van het museum de mogelijkheid geven het manuscript te doorbladeren, in te zoemen op de miniaturen en te luisteren naar een vertolking van de partituur die hij/zij raadpleegt.
 • Restauratie boeken uit de Mermans fundatie (periode 2015 – ?)
  Het Begijnhofmuseum bezit nog een deel van de collectie uit de pastoor Mermans bibliotheek (†1697), een ander veel groter deel is verloren gegaan bij de brand in 1914 van de Leuvense universiteitshal en bibliotheek. Er wordt een selectie gemaakt van de boeken die aan de bezoekers zullen (kunnen) getoond worden. Dit zijn o.a. Quadrins historiques de la Bible van Claude Paradin (1558), Die grote Evangelische Peerle (1556) en In librum duodecim Prophetarum Commentarii Sensum Eorundem Prophetarum Historicum van de Ribera(æ) Francisci(o) (1600).

2012

 • Aankoop Climaframe voor waardevol, maar klimaatgevoelig schilderij H. Begga
  Sponsor: Rotary Turnhout
 • Project met gelden gestort door de leden bij de Koning Boudewijnstichting
  Restauratie troonhemel (Walter Pompe)
  Samenwerking TRAM 41(beheerder), het Broederschap van het Venerabel (eigenaar) en De Vrienden van het Begijnhof van Turnhout vzw (sponsor)

Een reactie achterlaten