Begijnhofkrant

Driemaandelijks Informatieblad
een uitgave van:
De Vrienden van het Begijnhof van Turnhout vzw
Begijnhof 56
2300 Turnhout

Eindredactie:
Nummers: 1 – 22: Karel Dergent
Nummers: 23 – : Guido Theunissen
Design: Paul Van Dooren

De Begijnhofkrant, inclusief de meeste oude nummers, is verkrijgbaar in het Begijnhofmuseum mits betaling van 2,50 euro. De kranten zijn ook op eenvoudig verzoek verkrijgbaar mits betaling van 2,50 euro + verzendkosten.
vzw De Vrienden van het Begijnhof van Turnhout
p/a Begijnhofmuseum
Begijnhof 56
2300 Turnhout

INHOUD van de BEGIJNHOFKRANT

NB: laatste nummer bovenaan, eerste nummer onderaan.

 • Begijnhofkrant 78 Winter 2022
  • Hoe evolueerde het onderwijs in Turnhout vanaf de vroege middeleeuwen. Deel 3 / Jef Florizoone
  • De instelling van het begijnhof in Herentals anno 1270. De verhouding tot de parochie en een vergelijking met Lier / Jef Van den Bergh
  • Begijnhof herbergt expertisecentrum de Bleekweide Kempen / Guido Theunissen
  • Begijnen en hun werkzaamheden / Clémentine L. Diepen
  • Grondige renovatie van Liers begijnhof in vijf fasen / Guido Theunissen
  • De geschiedenis van het begijnhof van Haarlem. Deel 5: Over kerkzang, missalen en borst cruut / Jef Van den Bergh
 • Begijnhofkrant 77 Herfst 2022
 • De evolutie van het onderwijs in Turnhout en de rol van de begijnen. Deel 2 / Jef Florizoone
 • Zeldzame sporen van Waalse begijnhoven / Guido Theunissen
 • Onderhoud van begijnhoftuinen in goede handen / Peter Hofland
 • Oudste lofdicht uit 1685 komt terug thuis in Begijnhofmuseum / Guido Theunissen
 • De geschiedenis van het begijnhof van Haarlem. Deel 5: Over kerkzang, missalen en borst cruut / Jef Van den Bergh
 • Stemmige hoekjes in het begijnhof van Lier / Guido Theunissen
 • Als een lopend vuurtje. Feestelijke diocesane ontmoetingsdag in Turnhout / Jef Van den Bergh
 • Begijnhofkrant 76 Zomer 2022
  • De evolutie van het onderwijs in Turnhout en de rol van de begijnen. Deel 1 / Jef Florizoone
  • Waar en hoe woonden en leefden onze begijnen in het begijnhof van Turnhout in de 20e eeuw / Deel 4. Jef Florizoone
  • De geschiedenis van het begijnhof van Haarlem. Deel 4: De structuur van de tijd en de jaarlijkse processies / Jef Van den Bergh
  • Het vergeten begijnhof van Borgloon / Guido Theunissen
  • Begijnhofbewoonster en kunstenares Wenefrida Lewi overleden / Mia Croenen
  • Catalogus van de boeken- en muziekcollectie en de lofdichten van het begijnhof te Turnhout 1 / Hugo Vanden Bossche
  • Georgisch projectkoor Merani in de Begijnhofkerk / Marleen Dufraing
  • Erfgoeddag in teken van onderwijs / Guido Theunissen
 • Begijnhofkrant 75 Lente 2022
  • Waar en hoe woonden en leefden onze begijnen in het begijnhof van Turnhout in de 20e eeuw / Deel 3. Jef Florizoone
  • Sporen van begijnen in Wallonië. / Guido Theunissen
  • Restauratie van zijaltaar St-Anna in Begijnhofkerk voltooid / Guido Theunissen
  • De geschiedenis van het begijnhof van Haarlem. Deel 3: Regulen ende hanvesten vanden grooten faly beggynhog tot Haerlem / Jef Van den Bergh
  • Barbara Van Nicomeia en Catharina van Alexandrië. Populaire beschermheiligen in de Begijnhofkerk van Turnhout / Paul Koop
  • Bloemzeef voor de hostiebakkerij in het Begijnhofmuseum / Marleen Dufraing
 • Begijnhofkrant 74 Winter 2021
  • Brocantemarkt op het begijnhof zondag 5 september 2021 / Jef Van den Bergh
  • Naemen vande begijntiens Geprofessiit op desen hove / Jef Van den Bergh
  • Waar en hoe woonden en leefden onze begijnen in het begijnhof van Turnhout in de 20ste eeuw Deel 2 / Jef Florizoone
  • Boek gunt blik achter gevels van het Begijnhof / Wouter Adriaensen
  • De geschiedenis van het begijnhof van Haarlem. Deel 2: van 1422 tot reformatie / Jef Van den Bergh
  • Fasciculus myrre, een bijzonder boek / Guido Theunissen
  • Begijnhof van Diksmuide breidt uit / Guido Theunissen
 • Begijnhofkrant 73 Herfst 2021
  • Waar en hoe woonden en leefden onze begijnen in het begijnhof van Turnhout in de 20ste eeuw, deel 1 / Jef Florizoone
  • Een gift door Maria en Catharina Hulshouts, begijnen te Turnhout /Marie-Paule Peeters
  • De geschiedenis van het begijnhof van Haarlem. Deel 1: van de stichting in 1262, de grote brand in 1347, de heropbouw en bloei, tot het overlijden in 1422 van Hughe Wouters soen die Goutsmit / Jef Van den Bergh
  • Het bagijnhof van Delft en Stalpaert van der Wiele / Paul Koop
 • Begijnhofkrant 72 Zomer 2021
  • Begijn Octavie Van Genechten en de kapel van het H.Aanschijn. Deel 2: De relikwie en het wassenbeeld van de Colomba van Sens / Hugo Vanden Bossche
  • Groot Sint-Katharina Begijnhof van Mechelen geeft geheimen prijs / Kim Overlaet
  • Wie was begijn Joanna Verbraeken?/ Jef Florizoone
  • Overleden op het begijnhof in de periode 1836-1936 / Jef Florizoone
  • Versteende getuigenis, verstilde verhalen / Marie-Paule Peeters
  • Begijn van arduin / Guido Theunissen
  • In memoriam Marcel Proost / Peter Hofland
 • Begijnhofkrant 71 Lente 2021
  • Begijn Octavie Van Genechten en de kapel van het H.Aanschijn. Deel 1: Geschiedenis van de kapel en de broederschap van het H. Aanschijn / Hugo Vanden Bossche
  • Het ziekentriduüm op het begijnhof / Jef Florizoone
  • Haarlem : de kloppen kwamen na de begijnen /Paul Koop
  • Het Fundatieboek en de regulen van het begijnhof van Haarlem / Jef Van den Bergh

Begijnhofkrant 70  Winter 2020

 • Begijnen in de Lage Landen (deel 2). Achtergronden bij het ontstaan van de begijnenbeweging
 • Hoe zag de middeleeuwse Wijvenwereld eruit ? (deel 3) / Jef Florizoone
 • Antwerps zoutvat van Geeraert de Rasier. Uitzonderlijk topstuk in het Begijnhofmuseum / Guido Theunissen
 • Het verhaal van Johanna, het laatste begijntje van Hoogstraten / Guido Theunissen
 • Verkoop van schoon meubilair op het begijnhof / Jef Florizoone
 • Niets nieuws onder de zon / Jef Van den Bergh
 • Bezint eer ge begint. De restauratie van een beschermde woning in Vlaanderen / Clémentine Diepen

Begijnhofkrant 69  Herfst 2020

 • Margaretha of Anna? / Redactiecomité Begijnhofkrant
 • Begijnen in de Lage landen (deel 1). Achtergronden bij het ontstaan van de begijnenbeweging
 • Hoe zag de middeleeuwse Wijvenwereld eruit ? (deel 2) / Jef Florizoone
 • Paul Meeus blikt terug op liturgie in Turnhoutse begijnhofkerk / Dirk Godecharle
 • Begijnhoven in de literatuur. Genius Loci / Leen Huet
 • De bijzondere positie van het Bredase begijnhof / Martin Rasenberg
 • Over de omgang met boeken door begijnen in Haarlem en elders / B.A.M. Vaske

Begijnhofkrant 68  Zomer 2020

 • Begijnen en protestanten (deel 8 en slot) / Paul Koop
 • Wijvenwereld, vrouwen in de middeleeuwse stad / Peter Hofland
 • Margaretha Porete en haar Spiegel der eenvoudige zielen / John Arblaster
 • Hoe zag de middeleeuwse ‘wijvenwereld’ eruit? (deel 1) / Jef Florizoone

Begijnhofkrant 67  Lente 2020

 • In memoriam Harry de Kok
 • Begijnen en protestanten (deel 7) De sleuteljaren 1565, 1566 en 1567, waarin het smeekschrift der edelen, de massale hagenpreken en de Beeldenstorm in korte tijd elkaar opvolgden / Paul Koop
 • Het processionale herbekeken. Is het ‘responsoriaal processionale’ alleen maar een processieboek? / Hugo Vanden Bossche
 • Den godzaligen huis-segen. Een onopvallend bidprentje / Jef Van den Bergh
 • De begijnen, een Europees verhaal. 80 jaar begijnen in Europa / Paul Marchal

Begijnhofkrant 66 Winter 2019

 • Begijnen en protestanten (deel 6) / Paul Koop
 • De naoorlogse jaren en de groei van een nieuwe visie op basis van de briefwisseling van E.H. Emmanuel Frickel, pastoor van het begijnhof / Jef Van den Bergh
 • Mijmeringen bij de beginjaren van De Vrienden van het Begijnhof van Turnhout / Harry de Kok
 • Erfpacht biedt grote contractuele vrijheid / Ludwig De Vocht
 • Restanten grootste begijnhof van de Nederlanden gevonden / Sven van Haezendonck
 • Ook nonnetjes kleurden manuscripten in. Merkwaardige vondst leidt tot opvallende conclusie / Hilde Van den Eynde

Begijnhofkrant 65 Herfst 2019

 • Begijnen en protestanten (deel 5). De verspreiding van de reformatie in de Nederlanden / Paul Koop
 • De Mappa Mundi van de kathedraal van Hereford. Het wereldbeeld van de 13e eeuw, toen de begijnhoven werden gesticht / Jef Van den Bergh
 • Begijnen in de literatuur. Met Ernest Claes op bezoek in het begijnhof van Herentals/ Guido Theunissen
 • Vlaamse miniaturen : fraaie staaltjes van verluchtingskunst / Guido Theunissen
 • Merken opmerken in het Turnhoutse Begijnhofmuseum (deel 2) / Marie-Paule Peeters
 • Merklappen in het Turnhoutse Begijnhofmuseum. Fraaie visitekaartjes avant-la-lettre / Maria Wouters en Mia Croenen
 • Worden nonnen uit Halle nieuwe begijnen? Verzetten zich tegen sluiting van klooster op bevel van Vaticaan / Paul Demeyer en Ingrid Depraetere

Begijnhofkrant 64 Zomer 2019

 • Begijnen en protestanten (deel 4). De strijd tegen misbruik in de Kerk / Paul Koop
 • Vlaamse begijnhoven vieren twintigste verjaardag als Werelderfgoed / Guido Theunissen
 • Jezus, een gezongen biografie. Ensemble Intervalli te gast in H.Kruiskerk / Jeannine Corthals
 • De geschiedenis van het Antwerpse begijnhof / Guido Theunissen
 • Sophie Berthout en de oudste statuten van het Mechelse begijnhof / Jef Van den Bergh
 • Merken opmerken in het Turnhoutse Begijnhofmuseum / Marie-Paule Peeters

Begijnhofkrant 63 Lente 2019

 • 20 jaar UNESCO-erkenning van 13 Vlaamse begijnhoven. Terugblik op een geslaagd feestjaar in Turnhout / Cor Vanistendael
 • Een feestlift voor het Turnhoutse begijnhof / Liesbet Peeters
 • Begijnen en protestanten (deel 3). De congregatie van Windesheim
 • Mechelse begijnhofkerk na dertig jaar uit de steigers / Guide Theunissen
 • Gelovige en verstandige vrouwen maken geschiedenis. Boeiende boeken over begijnen en begijnhoven / Guido Theunissen
 • Proficiat met de geboorte! Tweede kind geboren op het begijnhof / Guido Theunissen
 • Het archief en dartularium van het begijnhof te Lier / Jef Van den Bergh
 • Bankier opent bistro in begijnhof / Guido Theunissen
 • Koninklijk Heilig Kruis Begijnhofkoor 70 jaar. Haec dies … een dag van vreugde en blijdschap / Jef Van den Bergh

Nummer 62, winter 2018

 • Begijnen en protestanten (Deel 2) / Paul Koop
 • Het testament van Lysbet van Brecht, begijn te Lier / Jef Van den Bergh
 • Poortgebouw van het begijnhof krijgt nieuwe bestemming / Alfons Uytterhoeven
 • Tentoonstelling Begijnhoven, eeuwenoud, eigentijds te gast in Turnhout / Guido Theunissen
 • ‘Jezus aan het kruis’ van Remi Lens (1902-1983) Nieuwe aanwinst voor Begijnhofmuseum / Jef Florizoone
 • Begijnhofprocessie weer volop in de belangstelling / Guido Theunissen
 • Knipprent ‘Aanbidding der herders’ in Begijnhofmuseum / Johan Van Gorp
 • Marcel Gielis wint Jozef Weyns-eremerk 2018 / Guido Theunissen
 • Kantje Moord voorgesteld in het begijnhof / Jef Van den Bergh

Nummer 61, herfst 2018

 • Begijnen en protestanten (Deel 1) / Paul Koop
 • Statuijten ende ordonantiën vanden beghynhove van Antwerpen 22 december 1600 / Jef Van den Bergh
 • Tentoonstelling Eeuwenoud. Eigentijds komt naar Turnhout / Guido Theunissen
 • BrepolsPublishers huist in Turnhouts begijnhof / Guido Theunissen
 • Ontmoeting & Contrast. Hedendaagse kunst in dialoog met de begijnhofcollectie / Guido Theunissen
 • La nuit des béguines van Aline Kiner / Marleen Dufraing
 • Kunst op het begijnhof (2) Christus en de overspelige vrouw / Marie-Paule Peeters
 • Feestprogramma 20 jaar UNESCO-Werelderfgoed

Nummer 60, zomer 2018

 • De begijnenbeweging ontstaan en evolutie / Jef Florizoone
 • Begijnen en boeken. De boekencollectie van het begijnhof in Turnhout (deel 5) / Hugo Vanden Bossche
 • Serene schoonheid in Taxandriamuseum / Guido Theunissen
 • Kunst op het begijnhof (1) De opvoeding van Maria / Marie-Paule Peeters
 • Antonia Grauwmans, begijn te Turnhout / Jef Van den Bergh

Nummer 59, lente 2018

 • Begijnen en het Concilie van Vienne (1311-1312) / José Huijberts
 • De terugkeer van een Breviarium Romanum / Jef Van den Bergh
 • Object van de maand: OudtKeurboeck der Vryheyt van Turnhout (ca. 1550) / Harry de Kok en Fred Stevens
 • Rekeningen van de infirmerie van het begijnhof buiten Antwerpen (1455-1456) / Jef Van den Bergh
 • Begijnhofbloemen / Edmond Boonen

Nummer 58, winter 2017

 • Begijnen en boeken. De boekencollectie van het begijnhof in Turnhout (deel 4) / Hugo Vanden Bossche
 • Waren er begijnen in middeleeuws Engeland? / Hugo Vanden Bossche
 • De infirmerie van het Liers begijnhof van 1300 tot 1583 en veertig dagen aflaat / Jef Van den Bergh
 • Februari 1245: Gravin van Vlaanderen en Henegouwen schenkt jaarrente aan Kortrijkse begijnen / Jef Van den Bergh
 • Het begijnhof van Breda: gebouwen vol geschiedenis / Jef Florizoone

Nummer 57, Herfst 2017

 • Begijnen en boeken. De boekencollectie van het begijnhof in Turnhout (deel 3) / Hugo Vanden Bossche
 • Honderd jaar geleden: Juffrouw Symforosa, begijntjen / Robert baron Stouthuysen
 • Die Zisterzienser. Das Europa der Klöster / Paul Marchal
 • Lenteconcert 2017. Spiegel Spring Quartet: muziek, spiegel van de ziel… / Jeannine Corthals
 • Geertrui Van Oosten (Voorburg, ca. 1320 – Delft, 6-1-1358) Nederlandse heilige en patrones van Delft / Guido Theunissen
 • Het Koninklijk Heilig Kruis Begijnhofkoor van Turnhout Archief overgedragen aan Stadsarchief / Herbert Op de Beeck

Nummer 56 ZOMER 2017 Titel/Pagina/Auteur/Sleutelwoorden

o Pelgrimsbrief van Johannes Steen uit Leiden, 26 juli 1684 / Jef Van den Bergh
o Begijnen en boeken. De boekencollectie van het begijnhof in Turnhout (deel 2) / Hugo Vanden Bossche
o De schilderijen in de Heilig Kruiskerk van Turnhout. Conservatiebehandeling behoedt doeken van ondergang / Marie-Paule Peeers en Katrien Van den Bosch
o De moderne begijn gebruikt een website ! / Jef Van den Bergh

Nummer 55 LENTE 2017 Titel/Pagina/Auteur/Sleutelwoorden

o Begijnen en boeken. De boekencollectie van het begijnhof van Turnhout(deel 1) / Hugo Vanden Bossche
o Overlijden van Johannes de Vaken, pastoor van het begijnhof in Lier / Jef Van den Bergh
o Een stad voor vrouwen. Begijnen en begijnhoven in vroegmodern Europa / Prof. Tine De Moor
o Turnhout van A tot Z. Nieuwe stedelijke biografie van de hoofdstad van de Kempen / Guido Theunissen
o Begijnhof / Lode Lichte
o Bronzen vijzel in het Begijnhofmuseum van Turnhout / Charlotte Beeckman
o Titelblad van het boek ‘Thalamus Sponsi. t’Bruydegoms Beddeken’ / Hugo Vanden Bossche

Nummer 54 WINTER 2016 Titel/Pagina/Auteur/Sleutelwoorden

o De connectie tussen de cisterciënzers, bedelorden en de ‘begijnen’ / Hugo Vanden Bossche
o De middeleeuwse ‘Begijnenbeweging’ 12e – 13e eeuwDeel 2 : Een Europese beweging / Hugo Vanden Bossche
o De Duitse begijnenbeweging in de middeleeuwen / Paul Marchal
o Van Sint-Bernardus en diens sermoen over het Hooglied tot de goedkeuring van de bouw van het begijnhof te Lier / Jef Van den Bergh
o Titelblad van het boek ‘Een devote maniere om gheestelyck pergrimagie te trecken tot den heylighen lande, als te Jherusalem, Bethleem, ter Jordanen’ / Hugo Vanden Bossche

Nummer 53 HERFST 2016 Titel/Pagina/Auteur/Sleutelwoorden

o Begijnen in de literatuur / Hugo Vanden Bossche
o De middeleeuwse ‘Begijnenbeweging’ 12e – 13e eeuw Deel 1 : Het bisdom Luik / Hugo Vanden Bossche
o Het begijnenmuseum, Georges Rodenbach en de wereld van de begijnen / Mieke Felix
o Doodsstrijd van een begijnhof, Georges Rodenbach , Vertaling / Mieke Felix
o Interieur Mechelse begijnhofkerk wordt gerestaureerd. Volledige restauratie moet in 2020 afgerond zijn / Guido Theunissen
o La ruche vide
o Titelblad van het boek ‘Fasciculus myrre’ / Hugo Vanden Bossche

Nummer 52 ZOMER 2016 Titel/Pagina/Auteur/Sleutelwoorden

De Begijnhofkrant van nummer 1 tot nummer 52 1

Hugo Vanden Bossche

Vzw De Vrienden van het Begijnhof van Turnhout 2 – 9 Driehonderdvijftig jaar Heilig-Kruiskerk op het Begijnhof van Turnhout ( 1666-2016 )

Hugo Vanden Bossche
o De geschiedenis van het groot begijnhof Sint-Elisabeth in Gent. Zeven eeuwen woelige begijnengeschiedenis / Guido Theunissen
o De abdij van Aywiers in Couture-Saint-Germain. Een must voor tuin- en geschiedenisliefhebbers / Isabelle Lévêque – Lamotte en Dorothy Schuermans
o Begijnen en begijnhoven vermeld in de Turnhoutse schepenregisters van de 15de eeuw / Jef Van den Bergh
o Het Memoriaelboek (17de eeuw)

Nummer 51 LENTE 2016 Titel/Pagina/Auteur/Sleutelwoorden

De Begijnhofkrant van nummer 1 tot nummer 52 1

Hugo Vanden Bossche

Vzw De Vrienden van het Begijnhof van Turnhout 2 – 6 13de-eeuwse mystieke vrouwen, hun devotie en hun invloed op de iconografie Herfst 2011 – Winter 2015

Katrien Houbey

o Lourdesgrotten alom in Vlaanderen / Guido Theunissen
o De abdij van Aywiers en de eerste begijnen. Topmodellen van vroomheid vereeuwigd in prachtig boek / Robert baron Stouthuysen
o Kennismaking met … Remi Lens . Priester – kunstenaar (°Arendonk, 1902 – † Turnhout, 1983)/
Guido Theunissen
o Impressie van de lessenreeks ‘Stad van Vrouwen’. Over begijnen en begijnhoven / Guy Vermaercke
o Grafsteen van begijn Elisabeth De Roy / Karolien Geerts
o Een Begyntjen verlost uyt de slavernye van het Wereldts Egypten , ende gekomen in ’t Landt van beloften, ofte in de Hof van S. Begga. Eerw. Heere Daniël Bellemans. / Hugo Vanden Bossche
o De Heilig-Kruiskerk op het begijnhof staat volop in steigers

Nummer 50 Winter 2015 Titel/Pagina/Auteur/Sleutelwoorden

De Begijnhofkrant van nummer 1 tot nummer 50    1 Hugo Vanden Bossche Vzw De Vrienden van het Begijnhof van Turnhout   2 – 6       Een terugblik op de periode Herfst 2011 – Winter 2015 Hugo Vanden Bossche

Conservatie- Restauratie: medaillon de Goede Herder – schilderij H. Begga (climaframe)- Expositietroon – Piëta – oorkonden – Schilderij ‘De Triomf van de H. Kerk (1620) + climaframe – Grootjuffrouwstoel. Aankopen: 

Nummer 49 Herfst 2015 Titel/Pagina/Auteur/Sleutelwoorden

Begijnen en Heiligen   1 Hugo Vanden Bossche Anna- Maria- kind  Jezus – Zeven Smarten – Sint-Catharina – Alexis – Sint Jan Evangelist – Sint Jan de Doper – Agnes – Begga – Maria Magdalena – Op zoek naar de Brusselse begijnhoven. Deel 4: Begijnhofkerk Sint-Jan-de-Doper                                2 – 7 Hugo Vanden Bossche Brussel – Onze-Lieve-Vrouw ten Wijngaard – Barok -Wensel Cobergher – kerkgebouw – westgevel -Theodoor Van Loon – Catharina De Vischer -Gerard De Crayer – Begga – Victor Janssens- -orgel – heiligenbeelden -Mechelen – grondplan – Jacob Francart -Léon Van Heil – Jan-Lucas- Faydherge  – Logeren in het begijnhof van Hoogstraten    8 – 9 Guido Theunissen Begijnhofkerk Cecilia – -Herentals begijnhofmuseum wordt professioneel stukje erfgoed. Eerste luik van museum opent deuren in voorjaar 2016          Marc Helsen     10 – 12 convent – infirmerie

-Sint-Anna te drieën op het begijnhof te Turnhout Populaire heilige prominent aanwezig op diverse plaatsen 12-13 Jeannine Corthals bedevaart – voorstellingswijze – Joachim – Maria – maquette – Sint-Anna-altaar -portiekaltaar-begijnhofkerk -begijnhofmuseum – Sint-Annaconvent

-‘De triomf van de heilige kerk’ in het Begijnhofmuseum Uniek schilderij al 400 jaar in het bezit van het Turnhoutse begijnhof Harry de Kok, Marcel Gielis   14-15 Mechelse rederijkerskamer – De Peoene – peoenfeest – Antwerpen – De Violiere -Uit het archief van het begijnhof van Turnhout   Akte opgemaakt door notarius publicus Wilhelmus de Stakenborch op verzoek van Petrus Cant, op 9 juli 1432                   15-17 Transcriptie en vertaling: Jef Van den Bergh  Duiding en bespreking        Hugo Vanden Bossche,  Jef Van den Bergh paus  Eugenius IV – bul -kapittel – Sint-Mariakerk – Antwerpen -Turnhout – begijnen – begijnhof- Sint-Pieterskerk – meesteressen- statuut – regels -voorrechten – provisor -H-Oliesel – rector – Concilie- Bazel – excommunicatie – altaar H-Sacrament

-De laatste dag van Karolien in het Begijnhofmuseum  Harry Stabel   18     –Exit Karolien Geerts Anno Domini 22 mei 2015 GEDICHT    18    Marleen Dufraing

Nummer 48 Zomer 2015 Titel/Pagina/Auteur/Sleutelwoorden

Paters, pastoors, kanunniken en begijnen       1     Hugo Vanden Bossche Maria Van Oignies- Jacob van Vitry -Gent – Brussel- O.-L.-Vrouw  ten Wijngaard- Guido van Nijvel – Sint- Goedele – Cantelbeeck -Adrianus  VI- Hoogstraten – Turnhout -Anderlecht- Sint-Pieterskapittel – Ieper- Antwerpen

– Op zoek naar de Brusselse begijnhoven. Deel 3. Het begijnhof van Anderlecht. Het kleinste begijnhof ter wereld       2 – 5         Hugo Vanden Bossche Begijn – Sint-Pieterskapittel – Sint-Guido – Begijnentuin – Vita – Sint-Pieter en Sint-Guidokerk- kapittel – Grootjuffrouw – heren van Aa – statuten- museum van volkskunst –

– Bezoek aan het Groot Begijnhof van Leuven   Werelderfgoed herbergt heterogene multiculturele gemeenschap         5 – 7          Guido Theunissen Stichtingsdatum – Sint-Jan-de-Doperkerk -restauratie – werelderfgoed – KU-Leuven -Willem II van Croÿ – Maria van Hamel

– Stabat Mater van Pergolesi in Heilig Kruiskerk op begijnhof van Turnhout         8-10 Jeannine Corthals  Stabat Mater dolorosa – Collegium Musicum Haganum- Jacopone da Todi – Johannes Fidenza – Peckham – Johann Sebastian Bach – Psalm 51 – Tekst – vertaling –

– De Moeder van Smarten op het begijnhof te Turnhout 11 – 12     Jeannine Corthals

Calvariekapel – Processievaandel – Heilig Kruiskerk – Zeven Smarten van Maria – Begijnhofmuseum – muziekcollectie – Stabat Mater

– gedicht: Zondagversje  12       Henri ’tSas

Bul van paus Eugenius IIII van 30 december 1431  – Uit het archief van het begijnhof van Turnhout    13-14     1. Transcriptie en vertaling  Jef Vanden Bergh       2. Duiding en bespreking      Hugo Vanden Bossche & Jef Vanden Bergh

Kapittel – Sint-Pieterskapittel- kapelanij- Heilig Sacrament – Joannes Heyaert -Else de Lynix- pastoor – curaetschap – meesteressen- pastoorskeuze

Sacramentsprocessies te Turnhout – Eeuwenlange traditie blijft stand houden op begijnhof     15- 18    Bert Tops, Guido Landuyt en Marcel Gielis

Sint-Pieterskerk – Sint-Bavokerk – Oud-Turnhout -Gerard van Duffel-  Tempeliers – Hendrik I  van Brabant – Zevendonk -Schoonbroek – Oosthoven – kapelanie – Lokerenkapel – Sint-Theobalduskapel- Onze-Lieve-Vrouw Middelares – begijnhofprocessie – Heilig-Kruiskerk – Sint-Antonis-abt – Heiig-Hart – Goddelijkkind Jezus

Nummer 47 Lente 2015 Titel/Pagina/Auteur/Sleutelwoorden

Eind 12de eeuw laten de paters de vroege begijnen aan hun lot over.    1 Robert baron Stouthuysen dubbelklooster – dubbelabdijen- norbertijnen – eremieten – Maria van Oignies – Fontevraud – Birgitta-orde – Norbertus van Gennep – Bernardus van Clairvaux – Averbode – Grimbergen – Tongerlo

Op zoek naar de Brusselse begijnhoven. Deel 2    2 – 7  Hugo Vanden Bossche Arca Dei- Clutinck – Terarken – begijnenconvent – infirmerie – godshuis – Clemens V – Vienne – hotel Salazar – hostieprofanatie – Sacrament van Mirakel – Sint-Goedelekerk- Jodenvervolging – Serratia marcescens – prodigiosin – Hedwige van Meerbeek – Jan van Ruusbroec – Heilwig Bloemaerts – Bloemardinne – mamboer – gasthuis – Drievuldigheid –  Klein Begijnhof – Sint-Catharina Begijnhof – Vernimmen – oratoriaan – Filippus Neri – Jansenius – jansenism – oratoressen – onderwijs – kant – Oratoriënberg – Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten

Te gast in het Monasterium Poortackere in Gent. Voormalig begijnhof omgebouwd tot hedendaags hotel.     8 – 9     Guido Theunissen Sint-Aubertusbegijnhof- de Hemptinne – Margaretha van Constantinopel – Sint-Obrechtsbegijnhof – Bethune – Sint- Lucas –

– Boeiende boeken over begijnhoven en begijntjes. Monika Triest beschrijft geschiedenis van Gents begijnhof.   10-11  Guido Theunissen Grootte Madammen – Sint-Elisabethbegijnhof – Turnhout – Sint-Amandsberg – Leopold van Arenberg – begijnen – begarden – Sint-Baafskouter

– Een zoektocht naar vrouwenkracht: Het begijnenerfgoed als leidraad Vanuit ontembare pa s s i e  e n  b e z i e l d e begeestering op begijnhoventocht.               12 – 13   Debby Van Linden

Spiritualiteit – begijnhof – Breda – Kortrijk – Gent,- Antwerpen – Leuven – Turnhout –  Johanna van Constantinopel – Panciera – Porète – Romana Guarnieri – Hadewijch

Herentals begijnhofpark wordt groene oase in de stad.    14 – 15   Marc Helsen Begijnhof – Begijnenvest – Maasloop – begijnenweide

Oorkonde van Philips, Hertog van Brabant 29 maart 1427 – Uit het archief van het begijnhof.    16 – 17  Jef Vanden Bergh Transcriptie – Turnhout – Vrijheden – Hertogin Maria  van Brabant – Johanna – rechten

Boekbespreking  ‘Begijnhoven in de Nederlanden’ Fraai kunstboek van Louis de Groot.      18  Hugo Vanden Bossche Begijnhof – pentekening – begijn – begijnenbeweging – Vlaanderen – Brussel – Wallonië – Cambrai – Amsterdam – Breda – Delft –  Dordrecht – Haarlem – ’sHertogenbosch – Maastricht – Roermond – reformatie -Turnhout – reisgids – Hilvarenbeek

Nummer 46 Winter 2014

Een terugblik op 2014    1  Hugo Vanden Bossche Piëta– Triomf van de Kerk – Oorkonden – Eugenius IV – Filips van St.-Pol – Processionale

Op zoek naar de Brusselse begijnhoven Deel 1 : Begijnhof Onze-Lieve -Vrouw ten Wijngaard of Groot Begijnhof  2 – 8 Hugo Vanden Bossche Brussel – Stichting -Statuten – Kapittel – Sint-Goedele – Gaspar de Crayer – Momboren – Willem van Dongenberg – Villers- la-Ville – abdij van Sint-Bernardus – Hemiksem – Jan I – Jan II – Concilie van Vienne – Lutgarde de Trèves – Aleydis van Cambrai – Marguerite Porete – Vrije Geest – Boerden – Sint-Jan-de-Doperkerk – Albrecht – Isabella – Laken – Begga – Van der Horst – Franse annexatie – Kiste – Godshuis – Groot godshuis

–  Terugblik op de laatste begijn die in het Kortrijkse Begijnhof woonde    8 – 9 Jan van Reenen Marcella Pattyn – Sint-Elisabethbegijnhof – restauratie – Guido Gezelle

Het processionale van het Turnhoutse begijnhof    10 Hugo Vanden Bossche

–  Processionale van Turnhoutse begijnhof gedigitaliseerd    10 Wendy Luyks

Alamire – Crowdfunding

Bezoek aan het Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyen begijnhof (Klein Begijnhof) in Gent Guido Theunissen    11 -14 Sint-Godelieve kapel – O.-L.-V. ter Hoye kerk- H.Grafkapel- Godshuizen- Hertog van Arenberg – Marcella van Hoecke – Woonproject – Franse revolutie

–  Zeg nooit begijn tegen een klopje of een kwezel. Nederlands fenomeen gevolg van kloosterverbod    15 – 16 Guido Theunissen Kloppenleven – Reformatie – Kloppenboeken – Gezegden – Zeg kwezelken wilde gij dansen –

–  Geschiedenis van een dorp.  Van Betekom tot Begijnendijk   17 Guido Theunissen  Begijnen- Begijnenhoeven – Aarschot – Begijnhof

Schilderij Sint – Anna ten Drieën in Begijnhofmuseum    18 Karolien Geerts  Joachim –Maria – Elisabeth De la Falie –Turnhout – Begijnhof – Boekschilder – Braghettoni

Nummer 45 Herfst 2014 krant45_pietaLofdichten en vreugdeliederen    1

Hugo Vanden Bossche

Paarschriften – professie – steding – vreugdezang

– Sint-Jan Berchmans en het begijnhof van Diest Hoe een jonge Diestenaar opklom tot dienaar van God    2 – 4 Robert baron Stouthuysen

Vita in Turnhouts Begijnhofmuseum 18de – eeuwse levensbeschrijving van Sint-Jan Berchmans    5 – 6   Hugo Vanden Bossche   Cepari – Susius – Diest – Reulens – Grootjuffrouw – Aloysius van Gonzaga – Kostka – Ignatius – jezuïeten

Turnhout: toekomst van begijnhof wordt vastgelegd OCMW stelt landschapsbeheersplan voor komende 27 jaar voor    6 – 7

– Mysteries van het Venerabel 750 jaar Sacramentsdag in de kijker in Turnhout    8 – 9  Bert Tops  – Broederschap – Heilig Sacrament – Geschiedenis – Paus Urbanus IV – 1264 – Mont-Cornillon

Gregoriaans van de begijnen uit de Lage Landen Psallentes Femina te gast in de Heilig Kruiskerk van het Turnhoutse begijnhof    10 – 12 Jeannine Corthals – Sacramentsdag – Drievuldigheid – processionale – muziek bibliotheek – Begijnhof – Turnhout – Antwerpen – Amsterdam – Brugge – Mechelen – H. -Begga – Summe Trinitati – Johannes XXII – Cordis ac vocis – Felix Maria unxit – Homo quidam fecit – Virgineos flores – Maria-antifonen – Cum in sancta Katherina –  H.- Catharina – O sancta mater Begga – Dulcis sanguis – Den Gheestelycken Leeuwercker- Laude solenni modulemur – Pange lingua – Inviolata, integra, et casta es Maria – Aeterna virgo memoriae – lofdichten – Mademoiselle Tubicx- Vreugdezang

Louis Goris (1924-2010) Voormalig conservator van Begijnhofmuseum  13 Karolien Geerts

– De conservatie/restauratie behandeling van de piëta van het begijnhof in Turnhout Sterk gehavende beeldengroep volledig in eer hersteld    14 – 16  Jozefien De Clercq Lapis Arte Bvba

Infirmerie – binnentuin – Begijnhof – Turnhout – Onbekend is onbemind

Bezoek aan het begijnhof van Oudenaarde.    17 Guido Theunissen

-Paarschrift Tweevoudig Rym – Geklanck. Lieve suster ik wille wat liegen Hugo Vanden Bossche    18 Lofdicht – Hooglied – Professie

Nummer 44 Zomer 2014 Titel/Pagina/Auteur/Sleutelwoorden – De ‘sacramentslobby’ van de ‘begijnen’ en andere ‘mulieres religiosae’.    1 750 jaar Sacramentsdag (1264 – 2014)

Hugo Vanden Bossche                                1

Juliana van Mont Cornillon – Eva van Luik – Isabella van Hoei – Robert de Thourotte – Urbanus IV – Benedictus XVI – Thomas van Aquino – Processionale – Muziekcollectie – Processie – Begijnhof – Turnhout – 13 Vlaamse begijnhoven al 15 jaar op werelderfgoedlijst Behoorden tot eerste cultuurerfgoederen die in België werden erkend    2 Guido Theunissen Hoogstraten – Lier – Mechelen – Turnhout – Sint-Truiden – Tongeren – Dendermonde – Gent – Gent–St. Amandsberg – Diest – Leuven – Brugge – Kortrijk – Vlaamse begijnhoven behoren tot werelderfgoed Erkenning draagt bij tot beter beheer en hernieuwde belangstelling    3 – 5 Suzanne Van Aerschot-Van Haeverbeeck – Belgische Werelderfgoedlijst    6 – Begijnen vastgelegd in woord en beeld Schilders en dichters op het einde van de 19de – begin 20ste eeuw     7 – 8 Hugo Vanden Bossche Camille Lemonnier – Georges Rodenbach – Rainer Maria Rilke – Xavier Mellery – Fernand Khnopff – Gent klein begijnhof – Brugge – Bruges la Morte – Le Musée des Béguines – Le Carillonneur – Mechelen – Rainer Maria Rilke op bezoek bij de Brugse begijnen    9 Hugo Vanden Bossche Begijnhof ten Wijngaerde – Brugge – Béguinage Sainte-Elisabeth, Brügge – Vergane glorie: het begijnhof van Haarlem Kruisbeelden vervangen door rode lantaarns    10 – 11 Guido Theunissen –  De restauratiebehandeling van het schilderij ‘De Triomf van de Heilige Kerk’ Geslaagde restauratie voorbeeld van vruchtbare samenwerking    12- 14 Marieke Verboven Begijnhofmuseum – climaframe –  Twee pausen heilig verklaard in 2014 Een paus in ons midden    15 Marie – Paule Peeters Paus Johannes XXIII – Begijnhofmuseum – Zusters Clarissen – Johannes Paulus II – wassen beeld – Karol Wojtyla – Boekbespreking: Begijnen, begijnhoven en het begijnhof van Turnhout auteur: Hugo Vanden Bossche    16 – 17 Sam Van Clemen – De bleekweide Wassen en plassen bij de begijnen    17 Karolien Geerts wasprocedé – regelgeving – washuis – begijnhof – Turnhout – Sint-Jansconvent – infirmerie – Boekbespreking: Studie over rijke religieuze geschiedenis van Vlaanderen Kwezeltjes dansen niet    18 auteur: Michel Nuyttens Guido Theunissen Terug naar overzicht Nummer 43 Lente 2014 Titel/Pagina/Auteur/Sleutelwoorden – 800 jaar begijnenbeweging:begijnhofkrant43_nepomuk een greep uit het nu nog aanwezig onroerend patrimonium 1 Hugo Vanden Bossche begijnhoven – conventen – Keulen – Sela Jude – Wallonië – Duitsland – Nederland -Vlaanderen – Vienne – Lille – Valenciennes – Brussel – Sint-Jan Baptistkerk – Turnhout – Lambertus le Bègue – Luik- Breda – Amsterdam – begijnenhoeve – Godgewijde maagden of godgewaagde meiden? 800 jaar begijnenbeweging in Vlaanderen en daarbuiten 2 – 5 Robert baron Stouthuysen UNESCO – Begga – Hadewijch – Beatrijs – Rutebeuf – geloften – Vienne – Duitsland – Johannes XXII – begarden – begijnen – Staes – Timmermans – Fleerackers – Symforosa – Turnhouts begijnhof speelt hoofdrol in misdaadverhaal van Peter Terrin 6 – 10 begijnhofmuseum – Corpus Christianorum – Sint-Pieterskerk – Kasteel – Een buitenbeentje: het begijnhof van Hasselt 11 – 12 Guido Theunissen geschiedenis – pest – begijnhofkerk – Sint-Catharina – Z33 – Voor het voetlicht: Geertruida van Nijvel (° 626 – † 659) In de schaduw van haar zus, de Heilige Begga 13 – 15 Guido Theunissen Pepijn van Landen – Heilige Ida – Nijvel – dubbel klooster – Grimoald – Fursey – Foillan – Ultan – weerspeuken – muizen – Boekbespreking: Geplande brochure mondt na twee jaar opzoekwerk uit in boek. Allereerste boek over begijntjes in Turnhout 15 Wendy Luyks – Zicht op de Grote Markt van Turnhout vroeger en nu Pentekening te bezichtigen in Taxandriamuseum 16 – 17 Johan Van Gorp – Archiefbank Kempen gelanceerd “Als je eraan begint, wil je blijven zoeken” 17 – 18 Guido Theunissen

Nummer 42 WINTER 2013 Titel/Pagina/Auteur/Sleutelwoorden – In welke tijd ontstond het begijnenwezen? 1begijnhofkrant42_barbara Robert baron Stouthuysen godsvrede – naastenliefde – Hildegard von Bingen – Birgitta van Zweden – Catharina van Siena  – Theresa van Avila – Concilie – Vienne – Bernardus van Clairvaux – Marcella Pattyn deed het licht uit – Kreeg als enige Vlaming een artikel in The Economist. 2 – 3 Robert baron Stouthuysen Licht en Liefde – Begijnhof – Kortrijk – Sint-Amandsberg – mystiek – Margarete Porete – Op zoek naar de Heilige Barbara in Turnhout 3 Marie-Paule Peeters broederschap – attributen – begijnhof – patrones – Na de pastoriestijl het begijnhofhuis – Aannemers spelen creatief in op nieuwe trend. 4 Kristin Matthyssen – De schilders van de ‘dode’ stadjes en begijnhoven oude gebouwen gehuld in een mysterieus maanlicht 5 Guido Theunissen Emmanuel Viérin – begijnhof – Kortrijk – Georges Rodenbach – Khnopff – Whistler – Tytgadt – Meunier – Mellery – Coppens – Delaunois – Emmanuel Viérin (1869-1954), schilder van Vlaamse begijnhoven 6 – 8 Guido Theunissen luminist – Coosemans – Diksmuide – Baertsoen – Bellis – Baes – Van Holder – Opsomer – Brugge – Streuvels – Huys – Saverys – Urquhart – Frater – Concert 60 jaar Begijnhofmuseum in Turnhout 27 september 1953 – 27 september 2013 9 – 12 Jeannine Corthals geschiedenis – Frickel – Goris – bezoekersboek – de Boer – barokensemble – Il Gardellino – Ponseele – De Winne – Johann Sebastian Bach – Antonio Vivaldi – cantate – Naschrift: het begijnhofmuseum wordt niet gesloten! 12 Hugo Vanden Bossche – Tekst en vertaling van cantate BWV 33 Allein zu dir, Herr Jesu Christ 13 – Van bedsteen tot kersenpittenzak 14 – 15 Marie-Paule Peeters voetwarmers – lollepot – voetstoofje – bedwarmer – beddenpan – bedkruik – begijnhofmuseum – “Mensen zijn bang voor de stilte” klassieke muziek verstomd in begijnhofpark van Kortrijk 16 -17 Geert Van der Speeten Sint-Annazaal – begijnhof – Geef de Turnhoutse begijnen weer een stem 17 Bart Sas – Hugo Vanden Bossche processionale – boekensteun – Boek: Begijnen, begijnhoven en het begijnhof van Turnhout. 18 auteur: Hugo Vanden Bossche

Nummer 41 HERFST 2013 Titel/Pagina/Auteur/Sleutelwoorden – Een uniek begijnhofmuseum. 1begijnhofkrant41_terugkeer_uit_egypt Hugo Vanden Bossche Turnhout – Op zoek naar het begijnhof van Rotterdam. Poging tot reconstructie van het religieuze leven in een middeleeuwse stad. 2 – 5 Guido Theunissen Zevenslaperskapel – Huis Bulgerstein – Groote Kerk – Latijnse school – Gasthuis – Begijnhof – Grauwe-Zustersklooster – Carmelitessenklooster – Augustinessenklooster – Cellebroersklooster – Dominicanerklooster- Alva – Kennismaking met het besloten hofje. Retabelkast verwijst naar Hof van Eden 6 – 7 Guido Theunissen Hooglied – hortus conclusus – Begijnhoftuin – Begijnhofmuseum – Levensfontijn- Mechelen – Sint-Anna-ten-drieën – Annunciatie – Wereldberoemd zonder het zelf te weten. Harry Stabel en het begijnhof van Turnhout krijgen internationale lof. 8 – 9 Roel Sels Lonely Planet – UNESCO – Werelderfgoed – 60 jaar begijnhofmuseum gevierd met jubileumconcert. 10 – 12 Jeannine Corthals Emanuel Frickel – Sint-Jansconvent – Geschiedenis – Louis Goris – Spiegel Strijkkwartet – Joseph Ryelandt – Georges Lonque – Maurice Ravel Schilderij Terugkeer uit Egypte- Een Heilige Familie op koper geschilderd. Merkwaardig schilderij in Begijnhofmuseum ontleed. 13 – 15 Marie-Paule Peeters Techniek – Evangelie – Pseudo-Mattheus – Drie-eenheid – Arabische kinderevangelie – Legenda Aurea – Terugkeer uit de Tempel – Egypte – Maria – Jozef – Jezus – Trinitas Terrestris – Een blik op de Hortus Closus Te bezichtigen in het Taxandriamuseum 15 Frederik De Preester Kanunnik Jansen – Besloten hofje – Clarissen – Theobalduskapel – Legende – Slag van Turnhout – Adeline Boone – Festival van Vlaanderen heet voortaan Musica Divina Concert in begijnhofkerk Turnhout op 4 oktober 16- 17 – Groepsarrangementen ‘ZORG’ Begijnhofmuseum – Meduceum – Gasthuiszusters – Voorintekening nieuw boek Begijnen, begijnhoven en het begijnhof van Turnhout. 18 Auteur: Hugo Vanden Bossche, Uitgever: De Vrienden van het Begijnhof van Turnhout vzw in samenwerking met Brepols Publishers en TRAM 41 en met steun van erfgoedcel Noorderkempen

Nummer 40 ZOMER 2013 Titel/Pagina/Auteur/Sleutelwoorden – Van Maria van Oignies tot Marcella Pattyn 1begijnhofkrant40_infirmerie Hugo Vanden Bossche Begijnengemeenschap – Begijnen – Bernardus – Jacques de Vitry – Kortrijk – begijnhof – Sint-Amandsberg – werelderfgoed – Bezoek aan het begijnhof van Hoogstraten 2-6 Kroniek van een geslaagde restauratie Guido Theunissen Stichting – Jan III van Kuik – Geschiedenis- Convent – Hostiebakkerij in het begijnhofmuseum 7 Karolien Geerts Begijnen – hostie – productieproces – Frickel – de Boer – Leysen – Maria’s klacht. De Piëta op het begijnhof van naderbij bekeken 9-11 Marie-Paule Peeters Pietà – Nood Gods – Bernardus – Franciscus – Bonaventura – eucharistie begijn – Vesperbild – Turnhout Infirmerie begijnhof Turnhout- De oudste gebouwen van het begijnhof van Turnhout. Enkele eeuwen 12-13 onroerende geschiedenis Robert baron Stouthuysen Calvarieberg – infirmerie – vitselwerk – Heilig Kruiskerk – poortgebouw – pastorie – begijnhofmuseum – Lourdesgrot – kapel – Taymans – Nepomucenus – De heilige Lutgardis van Tongeren (°1182 – †1216). Mystica en 14-15 flamingante avant la lettre Guido Theunissen attributen – Bezoek aan het begijnhof “Ten Wijngaerde” in Diksmuide 16-17 Guido Theunissen Geschiedenis – Thomas Beckett – glasraam – Van de Perre – Emmaüsgangers – Laatste begijn ter wereld overleden. Marcella Pattyn (92) laatste 18 getuige van eeuwenoude traditie Guido Theunissen Sint-Elisabethbegijnhof – Kortrijk – Sint-Amandsberg

Nummer 39 LENTE 2013 Titel/Pagina/Auteur/Sleutelwoorden – Een diamanten en een briljanten jubileum – 60 jaar Begijnhofmuseum – 1begijnhofkrant39_theresiavanavila 65 jaar Heilig Kruis Begijnhofkoor Hugo Vanden Bossche Pastoor Frickel – Gregoriaans – Processie – Bezoek aan het begijnhof Sint-Agnes in Sint-Truiden 2 – 4 Guido Theunissen Geschiedenis – Begijnhofkerk – Architectuur- Muurschilderingen – De begijn in woord en beeld – Inventaris van de voornaamste 5 – 7 begijnenbeelden in Noord en Zuid Guido Theunissen Kruidenplukkende begijn – Turnhout – Dendermonde – Diest – Hoogstraten – Lady in Stone – Kortrijk – Begijnendijk – Amsterdam – Breda – Grave – Groningen Theresia Van Avila- Het leven van de heilige Theresia Van Avila (°1515 – †1582), 8- 11 mystica en kerklerares Guido Theunissen Karmelietenorde – het boek van mijn leven –Autobiografie – Theresia Van Avila op het begijnhof van Turnhout 12 – 14 Marie-Paule Peeters Iconografie – Kapel H.-Aanschijn – Van Genechten – Broederschap – Plaasteren reliëf – Begijnhofmuseum verwerft schilderij H. Theresia 15 Marie-Paule Peeters Erfenis Van Lieshout – Restauratie – TRAM 41 – Begijnhof wordt woonzorgcentrum – Bezoek aan het begijnhof 16 van Aarschot Guido Theunissen Geschiedenis – Onze-Lieve- Vrouwekerk – Hendrik III – Huisvlijt in het Begijnhofmuseum van Turnhout Object van de maand 17 Medewerkers Begijnhofmuseum Statuten – Museum – Hosties – Hostiebakkerij – Aanbidding der Herders – Werkzaamheden – Lucas Vorsterman – Gedicht: Kwezelken 18 Alfons Cools – Foto H.-Kruiskerk 20

Nummer 38 WINTER 2012 Titel/Pagina/Auteur/Sleutelwoorden – H. Begga in een nieuw kleedje en expositietroon staat weer te schitteren 1begijnhofkrant38_troonhemel_pompe Hugo Vanden Bossche patrones – begijnhof – Turnhout – climaframe – W. Pompe – ChromArt – Sacramentsdag – begijnhofmuseum Troonhemel Pompe – Foto Ludo Verhoeven- Een expositietroon onder de loep genomen 2 – 4 Marie-Paule Peeters Juliana de Mont-Cornillon – Ève de Saint-Martin – Broederschap – Venerabel – H. Sacrament – restauratie – W. Pompe – Sint-Pieterskerk – Restauratie van de 18de -eeuwse Expositietroon 5- 7 Toon Van Campenhout & Nele Yperman – Overdracht climaframe en voorstelling gerestaureerde expositietroon 8 – 9 Jeannine Corthals – Terug in de tijd… 4 Begijntjes en begijnhoven: de hofjes 9 – 10 E. Van de Perre Brugge – H. Bloedprocessie – Van Beers – Emiel Fleerackers – Tony Bergmann – Begijnhof – Ernest Staes- Lier- Diksmuide – Dendermonde – Gent – Gedicht Begijnhof 10 Lode Lichte – Geertrui van Oosten, mystica en begijn uit delft (°1320 – †1358) 11 – 12 Het Bagijnhof van Delft Guido Theunissen Het daghet in den oosten – mystica – Delft – begijnhof – Herfstconcert op het begijnhof te Turnhout 13 – 14 Jeannine Corthals Cantabile – Tinnen bord in het begijnhofmuseum van Turnhout 15 Medewerkers Begijnhofmuseum Van Gastel – Tin – Merktekens – Begijnhofmuseum – Giftigheid – Citybooks, literaire verhalen over Turnhout 16 – 17 Jan van Nepomuk – Walter Van den Broeck- Peter Terrin – Chika Unigwe – Drie leden van Heilig Kruiskoor gelauwerd 18 Jeannine Corthals – Zusterken Begijn 18 Pater Emiel Fleerackers s.j. – De Aanbidding der Wijzen Vlaamse school 17de eeuw – 20 olieverf op doek – naar Peter Paul Rubens Begijnhofmuseum Turnhout (Foto: Ludo Verhoeven)

Nummer 37 HERFST 2012 Titel/Pagina/Auteur/Sleutelwoorden – O.L.V. van ScherpenheuvelkUNST – KUNST & Begijnen 1begijnhofkrant37_olv_v_scherpenheuvel Hugo Vanden Bossche Nood Gods – Antoon van Dyck – Bewening van Jezus – Vlaamse school -Begijnhofmuseum – De historie van het begijnhof van Mechelen 2 – 5 Guido Theunissen Groot Begijnhof – Klein Begijnhof – ontstaansgeschiedenis – – Alexius – Catharina – Sint-Katelijnekerk – beeldenstorm – Filips II – Boeckstuyns – Jan Van der Steen – Boeyermans – barok – De Heilige Birgitta van Zweden 6 – 7 Guido Theunissen Birgittijnenklooster – Hoboken – Birgittijnen – Urbanus V – Birgittinessen – patrones – Europa – Jozef II – Terug in de tijd …3 Begijntjes en Begijnhoven: Begijntjes’ Regel en Leven 8 – 9 E. Van de Perre Fleerackers – Sueverlic liedeken – Het Daghet in den Oosten – bidden – werken – Dürer – Jeunesse blanche 9 Georges Rodenbach gedicht – Van klassiek naar Film – Verslag van het vroegzomerconcert 10 Jeannine Corthals Turnhoutse snaar – Händel – Mozart – Boccherini – Holst – Shostakovich – filmmuziek – Saint-Saëns- Dodendans – Morricone- Williams – Spielberg – Danse Macabre – De dodendans 11 Henri Cazalis – Kunst in kant 12 – 13 Jeannine Corthals Reiffenberg – Maarten de Vos – kantklossen – Turnhoutse – Brusselse – kantwerksters – kloskant – Tabernakelgordijn – Begga – begijnenheilige – Palliser – begijnhof – begijn – Tuetel commekens daer die siecken uit drincken 14 – 15 Marie -Paul Peeters infirmerie – begijnhofmuseum – tuitbeker – begijnhof – Turnhout – Meduceum – pijpkan –ziekenzorg – Onze – Lieve –Vrouw van Scherpenheuvel – opmerkelijke prent in het begijnhofmuseum 16 – 17 Medewerkers Begijnhofmuseum lithografie – barok – basiliek – geschiedenis – Albrecht – Isabella – De daensende begijn – de dansende begijn 18 Wannes Van de Velde (transcriptie Filip Camerman) – Romboïdes op het begijnhof als eerbetoon aan Marcel Duchamp 20

Nummer 36 ZOMER 2012 Titel/Pagina/Auteur/Sleutelwoorden – Relikwie van het Heilig Kruis op het begijnhof van Turnhout 1begijnhofkrant36_h_begga Hugo Vanden Bossche Kruisverheffing – Processie – Aflaat – Reliekschrijn – De Heilige Begga stichteres en patrones van de begijnenbeweging – Een succesrijke geschiedvervalsing 2 – 8 Hugo Vanden Bossche H. Kruisprocessie – Begijnhof Turnhout – Andenne – Ansegisus – Nijvel – Reliek buste – Muziekbibliotheek – H. Gertrudis – Kanunnikessen – Iconografie – Dubbelklooster – Reliekschrijn – De processie op het begijnhof van Turnhout gaat weer uit 9 Marcel Gielis – Guido Landuyt H. Kruisreliek – Sacramentsdag – Kruisverheffing – H. Kruiskerk – H. Begga- Begijnhofprocessie – Wonen hier nog mensen? 10 – 11 Karin Vanheusden Begijnhof – Lier – Hellestraat – Felix Timmermans – Pompstraat – Ruusbroec huisje – Flor Van Reeth – Ernest Van der Hallen – Lierse kant – Terug in de tijd …2 Begijntjes en Begijnhoven 12 – 13 E. Van de Perre Begijnenbeweging, Oorsprong – Geschiedenis – ’t Witte parelken 13 Martin Sackx – Lofdicht ter gelegenheid van een gouden jubileum van een “juffrouw” op het Turnhoutse begijnhof 14 – 15 Hugo Vanden Bossche – Johan Van Gorp Grootjuffrouw – Van Eupen – Van Miert – de Boer – Giesen – Onderwijs- School – Het begijnhof van Kortrijk en Guido Gezelle 16 Guido Theunissen Gedicht – Beggijntjes – inwijding – steding – Brugge – Sint-Mattheuskapel – School – St.-Elisabeth – Pelikaan met drie jongen – intrigerend beeld in het begijnhofmuseum 17 Medewerkers Begijnhofmuseum Symboliek – Turnhout – Dierensymboliek – Begijnhofbloemen 18 Edmond Boonen Begijnhoftuin – Turnhout – Brugge – Diksmuide – Heilige Begga van Andenne, Heilige Gertrudis van Nijvel. Glasramen in de H. Kruiskerk, begijnhof Turnhout               20

Nummer 35 LENTE 2012 Titel/ Pagina/Auteur/Sleutelwoorden – De gouden eeuw van het begijnhof van Turnhout 1begijnhofkrant35_christus_koude_stee Robert Stouthuysen H. Kruiskerk – Sint- Jansconvent- scholen – Mermans – Bezoek aan het begijnhof van Herentals 2 – 8 Jan Cools Sint-Catharinakerk – restauratie – convent – stichting – infirmerie Christus op de koude steen- Christus op de Koude Steen – Beschouwingen bij een bijzonder beeld uit de Middeleeuwen 8 – 12 Guido Theunissen devotie – Jeruzalem – Molanus – Kruisweg – lijdensdevotie – Moderne Devotie – begijnen – Begijnhof – Eva Mees- Christeller, Christus op de koude steen (boek) 12 – Terug in de tijd …1 Begijntjes en Begijnhoven 13 – 14 E. Van de Perre begijnenbeweging, oorsprong – geschiedenis – Begga – Lambert le bègue – begijnen – La Ruche Vide / Ijle Korf (gedicht en vertaling) 14 Edmond Boonen – Over verleidelijke en voorbeeldige vrouwen 15 – 16 Marie-Paule Peeters Judith – Holofernes – Begijnhofkerk – Turnhout – Salomé – Johannes de Doper – Koninklijk Heilig Kruis begijnhofkoor viert zijn dirigent 17 Jeannine Corthals Herbert Op de Beeck – Gregoriaans – Psallentes verwent liefhebbers van Gregoriaanse muziek 18 Koen Van Meel

Nummer 34 WINTER 2011 Titel/Pagina/Auteur/Sleutelwoorden – Wat met zieke en oud Begijnen 1begijnhofkrant34_diest_laatstebegijn Robert Stouthuysen infirmerie – begijnhofhoeve – kruidentuin – Turnhout – hostiebakkerij – Vzw De Vrienden van het Begijnhof van Turnhout – Een terugblik 2001 – 2011 2 – 7 Hugo Vanden Bossche Afbeelding twee laatste begijnen – Diest- Bezoek aan het Begijnhof van Diest 9 – 10 Guido Theunissen Nicolaas van Essche – Arnold IV – stichting – barok – Sint Catharinakerk – begijnhofpoort – Vrouwenhof (gedicht) 10 Ina Stabergh – Herfstconcert op het Begijnhof van Turnhout 11 – 13 Jeannine Corthals – De Paterskerk van Tienen 14 – 15 Guido Theunissen begijnhof – stichting – begijnhofschool – Franse revolutie – infirmerie – Dominikanen – Lofdicht ter gelegenheid ven begijnen steding 15 Dendermonde – Zegenend Jezuskind met wereldbol 16 – 17 Medewerkers Begijnhofmuseum museum – Turnhout – Mechelen – houtsnijkunst – polychromie – Het verhaal van het begijntje Matteken 18 Guido Theunissen Sint-Elisabeth, Gent, Sint -Amandsberg – legende – mattekensbrood, kruis

Nummer 33 HERFST 2011 Titel/ Pagina/Auteur/Sleutelwoorden – Over de leefregels van de begijnen 1begijnhofkrant33_hemelschpalm Robert Stouthuysen statuten – Van Genechten – geloften Afbeelding document Hemelsch Palm -Hof “Over den geestelijken levenswandel der begijntjes” 2 – 7 Hugo Vanden Bossche Lambertus le Bègue – Luik – Sint -Christoffel- psalter- Jacob van Vitry – Maria van Oignies – concilie van Vienne – Porete – getijdeboek- Esschius – Hauchinus – Torentius – Getijden – kardinaal Van Roey – Begijnhof (gedicht)      7 Lode Lichte – Mijn jeugdjaren rond het Begijnhof van Turnhout 7 – 9 Stan Matheussen boerderij – oorlog – hostiebakkerij – Sint Victor – begijnhofkoor –gregoriaans – Julia Van Dun        9 Jeannine Corthals – Romantische muziek op het Begijnhof 10 – 11 Jeannine Corthals Nico Declerck – Stefan Willems – Nel Swerts – Reinhard – Rachmaninov – Debain-harmonium – Lebeau Bizet – Fauré – Loret – Franck – Bezoek aan het Begijnhof Sint – Katharina op de Zavel in Aalst 12 – 13 Guido Theunissen Begijnhofkerk – convent – Joanna Dedemaeker – mystiek – Over relieken en relikwieën 14 – 15 Guido Theunissen reliekbeursje – Turnhout – begijnhofmuseum – moskee – Een relikwie (gedicht) 15 Wil Melker – Catharina van Sienna (1347 – 1380), beroemde Italiaanse mystica 16 – 17 Guido Theunissen kerklerares – Derde orde – dominicanen – Pius II – mystiek – Weesgegroet 18 Francis Deckx geschiedenis – buurtboek

Nummer 32 ZOMER 2011 (Titel/Pagina/Auteur/Sleutelwoorden) – Hospitaalbegijnen 1begijnhofkrant32_koffiekan Hugo Vanden Bossche dubbelklooster – norbertijnen – Citeaux – leprozerie – begijn – Yvette van Hoei – Marie d’Oignies – infirmerie – Rolin – Hôtel-Dieux – Beaune – Meester Eckhart (ca.°1260 -†1329), Miskend Middeleeuws Mysticus 2 – 6 Guido Theunissen dominicanen – Erfurt – Avignon – Clemens V – Johannes XXII – Ockham – preken – traktaten – Afbeelding koffiekaninquisitie- mystiek – Bezoek aan het oudste begijnhof van Limburg 7 – 9 Stijn Verdickt Tongeren – Sint-Catharinakerk – museum – onder de linde – minderbroeders – Moerenpoort –Brouwhuis – Sint-Ursulakapel – Begijnhofmuseum ondergaat facelift 10 – 11 Jeannine Corthals – Koffie met melk? Waarvoor diende de witte kan in het Begijnhofmuseum? 12 – 13 Marie-Paule Peeters Selterswassser – Bezoek aan een oase van Stilte Begijnhof aan Rodestraat is onontdekte parel voor veel Antwerpenaren 14 – 16 Luk Luyten Sint-Catharinakerk – Antwerps begijnenliedje uit de 18de eeuw 17 – 342 jaar orgelmuziek in de Begijnhofkerk 18 Jeannine Corthals organisten – Renaat Bosmans – Jos Laureys

Nummer 31 LENTE 2011 (Titel/Pagina/Auteur) – Zuster of juffrouw? 1begijnhofkrant31_begijnhofbrugge Robert Stouthuysen – De Oisterwijkse ‘begijn’ en mystica Maria van Hout 2 – 6 Hugo Vanden BosscheAfbeelding Begijnhof Brugge – Bezoek aan het Begijnhof “Ten Wijngaerde” in Brugge 7 – 11 Paul Van Zeir – Hildegard van Bingen, abdis en mystiek auteur uit de 12de eeuw 12 – 13 Hildegard Van Hove – Visionaire vrouw      14 – Christus aan het kruis Beeld van Walter Pompe in het Begijnhofmuseum 18 Medewerkers begijnhofmuseum – Boekbesprekingen “Het verleden verteld Turnhout en een vleugje Kempen in 50 verhalen” door Harry de Kok & Sam Van Clemen (Brepols Publishers, Turnhout 2010) 15 Guido Theunissen “Nieuw boek over Herentalse begijnhofkerk” door Jan Cools (Herentalse Geschiedkundige Kring – Stadsarchief Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals) 16 – 17 Guido Theunissen – Gedicht “Begijnhof” 17 Jan Goffa

Nummer 30 WINTER 2010 (Titel/Pagina/Auteur) – Begijnen: rijke en arme godsvruchtige vrouwen “Werken is zalig zei de begijn en ze nam een meid” 1begijnhofkrant30_begijnhofkortrijk Hugo Vanden Bossche – Hadewijch : mysterieuze Brabantse mystica 1 – 5 Guido Theunissen – Als hem die tijt vernuwen zal    5 Hadewijch – Bezoek aan het begijnhof Sint-Elisabeth in Kortrijk 6 – 8 Guido Theunissen – Een kelk van prelaat Joannes Evangelist (Adrien) Vertsteylen 9 – 11 Marie-Paule Peeters – Herfstconcert op het Begijnhof 12 – 13 Jeannine Corthals – Voormalig stadsarchivaris Harry de Kok ontvangt Liber Amicorum 14 – Gedicht naar aanleiding van het overlijden van het laatste Turnhoutse begijntje Juffrouw Anna Timmerman 15 – Little baby Jesus of Flanders 16 – 17 Guido Theunissen – De vrouwen van het hof (Maria Jacques) 18 Guido Theunissen

Nummer 29 HERFST 2010 (Titel/ Pagina/Auteur) Woord vooraf: Ongewijde kuisheid 1begijnhofkrant29_henricusII Robert baron Stouthuysen -Ruusbroec (°1293 – †1381) en de priorei van Groenendaal 2 – 5 Guido Theunissen -Wie was Jan van Ruusbroec (1393 – 1381)? 5 – 6 -Een heilig keizerspaar in de begijnhofkerk van Turnhout 7 – 11 Hugo Vanden Bossche -Verslag van de muzikale nocturne 12 – 13 Jeannine Corthals -Beatrijs: Middeleeuws Maria- Mirakel in vele varianten 14 – 15 Guido Theunissen -Turnhoutse straatnamen in kaart gebracht 16 Guido Theunissen -VTM – programma TV makelaar te gast in begijnhof van Turnhout 17 – 18 Guido Theunissen

Nummer 28 ZOMER 2010 (Titel/ Pagina/Auteur) Woord vooraf: 13de- eeuwse begijnen 1begijnhofkrant28_vanlieshout Hugo Vanden Bossche -Het bijzondere leven van Beatrijs van Nazareth (°1200 – †1268) 2 – 4 Guido Theunissen -In Memoriam Louis Goris (1924-2010) 4 Harry de Kok -Voetstappen in het Begijnhof 5 – 7 Leen Huet -Het Begijnhof van Dendermonde 8 – 11 Jeannine Corthals -Van Charles Mermans (°1927) naar Johannes Mermans 12 – 15 (°1630 – †1697),pastoor op het begijnhof van Turnhout Karel Dergent en Johan Van Gorp -De tuin van het Begijnhofmuseum 15 – 16 Medewerkers Begijnhofmuseum -Het begijntje 17 Jos De Doncker -In Memoriam Pastoor August Van Lieshout (1921 – 2010) 17 Alfons Uytterhoeven -Werken is goed, bidden is beter, doch lijden is best – 18 50 jaar ziekentridiuüm op het begijnhof van Turnhout

Nummer 27 LENTE 2010 (Titel/ Pagina/Auteur) Woord vooraf: Begijnen: feministen avant-la-lettre? 1begijnhofkrant27_vanruusbroec Robert baron Stouthuysen -Jan van Ruusbroec en de ‘begijn’ Bloemardinne 2- 6 Hugo Vanden Bossche -Begijnhoven in Nederland (2) Het begijnhof van Breda 7 – 9 Guido Theunissen -Nieuwe dvd over begijnen en begijnhofmuseum in Turnhout 10 – 11 Jeannine Corthals -Gesproken tekst van de nieuwe dvd Het begijnhof van Turnhout 11 – 13 -Scholen op het Begijnhof in Turnhout 13 – 14 Harry Stabel – Maria door Vlaanderen gedragen 15 – 16 Marie-Paule Peeters -Leven van de pen 17 Els Groessens -Beste wensen 18 Chika Unigwe -Serge Baeken tekent Het verdriet van Turnhout 18

Nummer 26 WINTER 2009 (Titel/ Pagina/Auteur) Woord vooraf: Begijnen waren sterke vrouwen 1begijnhofkrant26_preekstoelbegijnhof Robert baron Stouthuysen -Begijnhoven in Nederland – Het begijnhof van Amsterdam 2 – 4 Guido Theunissen – Schatten in de begijnhofkerk – Inventaris officieel afgerond 5 – 6 en ondertekend Jeannine Corthals -Patrimonium van Turnhoutse begijnhofkerk geïnventariseerd 7 – 9 Marie-Paule Peeters -De rozenkrans: het vergeten gebedssnoer? 10 Medewerkers Begijnhofmuseum Turnhout -Rozenkransgeheimen 11 -Verslag herfstconcert Schola Musica Nel Swerts 12 – 13 Jeannine Corthals -Het begijnhof van Herentals 14 – 15 Guido Theunissen -Minnares van God – Liederen van Hadewijch 16 – 17 Alexandra De Vos -Begijnhofmijmeringen 18 Luc Vanderhaeghen

Nummer 25 HERFST 2009 (Titel/ Pagina/Auteur) Woord vooraf: De Vrienden van het Begijnhof van Turnhout 1 – 2begijnhofkrant25_h_rochus bestaan 50 jaar Hugo Vanden Bossche -De heilige Rochus op het begijnhof 2 – 6 Hugo Vanden Bossche -Een Hollandse dame, begijntje in Turnhout 7 – 8 Het angelusluiden Jan Theuwissen -Topstuk in het begijnhofmuseum van Turnhout 9 – 11 16de-eeuws processionale erkend als topstuk Jeannine Corthals -De gelofte van Theresia Verdonck 11 – 12 Medewerkers Begijnhofmuseum Turnhout -Oases van rust; begijnhoven 14 Carmen Carnier -Historiek van de processie van het Herentalse begijnhof 16 – 17 Marc Helsen

Nummer 24 ZOMER 2009 (Titel/ Pagina/Auteur)Cover De seer schone uren van juffrouw Symforosa -Woord vooraf: Ruusbroec en de begijnen 1begijnhofkrant24_symforosa Robert baron Stouthuysen -Jan van Ruusbroec een bewogen leven 2 – 3 Guido Theunissen -De begijnenbeweging en het Christelijk humanisme 4 – 5 Rob Faesen sj -Het Christelijk humanisme van Jan van Ruusbroec 6 – 7 Rob Faesen sj – Lenteconcert: Schola Musica Nel Swerts brengt 8 – 11 wereldnovelle De zeer schone uren van juffrouw Symforosa, begijntjen weer tot leven Jeannine Corthals -Iconen III 12 – 13 Jos Opdebeeck -Antwerps begijnhof opent “onderweghuis” 14 Christine De Herdt -Van de vakantie en het reizen der begijnen 15 Harry Stabel -Daar achter de beukenhaag – Begijnhofruïnes 18 Marcel Proost

Nummer 23 LENTE 2009 (Titel/ Pagina/Auteur)Catharina van Alexandrië -Woord vooraf: Robert baron Stouthuysen 80 jaar 1 – 2begijnhofkrant23_catharina Harry de Kok -Felix Timmermans en zijn liefde voor begijnhoven 3 – 7 Guido Theunissen -Begijntjes stapten weer door Lier 8 – 11 Marcel Gielis -De zeer schone uren van juffrouw Symforosa, begijntjen. 14 – 16 Felix Timmermans Fragmenten uit de novelle, gekozen en herwerkt door Luc Huygens – Lofrede voor Robert baron Stouthuysen 17 – 19 Vic Swerts -Curriculum Vitae Stouthuysen 20 – 22 Karel Dergent -Keetje Tippel/Ik dans een droom 22 Jean Vallers -Turnhouts gemengd koor De Vedel treedt tweemaal op 23 – 24 in de Heilig Kruiskerk Jeannine Corthals -De heilige Catharina in het begijnhofmuseum 25 – 28 Harry Stabel en Karel Dergent -Herfstconcert Schola Musica Nel Swerts 29 – 30 Jeannine Corthals -Iconen 2 31 – 34 Jos Opdebeeck

Nummer 22 WINTER 2008 (Titel/ Pagina/Auteur) -Woord vooraf: Waarom ontstaat de begijnenbeweging in de steden? 1begijnhofkrant22_kruisbeeld_schildpad Robert baron Stouthuysen -Bijzondere band met het begijnhof 2 Francis Stijnen Kruisbeeld van ivoor bezet met schildpad-Feestelijk afscheid en verwelkoming van de pastoor op het 3 – 5 begijnhof Karel Dergent -Bert Rosseels verwelkomd als nieuwe pastoor op het begijnhof 6 – 8 Karel Dergent, Guido Theunissen -Iconen 9 – 11 Jos Opdebeeck -Een pest-antifoon uit de muziekcollectie van het Turnhoutse 12 – 14 begijnhof Hugo Vanden Bossche -Processie op het begijnhof in Turnhout op 14 september 2008 15 – 17 een impressie Bert Rosseels -Ivoor in het begijnhofmuseum 18 – 20 Harry Stabel -Een kruisweg, afkomstig uit de huidige Heilig Kruiskerk op het 21 – 22 begijnhof te Turnhout, in Chaam (Nederland) Jos Geenen -De ‘Heilige’ Clara en het begijnhof 24 – 25 Pol Van Eyck -Lectori salutem 26 Karel Dergent

Nummer 21 HERFST 2008 (Titel/ Pagina/Auteur) -Woord vooraf: Is de heilige Begga de stichteres van de begijnen? 1begijnhofkrant21_jezus_maria_martha Robert baron Stouthuysen -Religieuze vrouwen: begijnen, kluizenaressen en kloosterlingen 2 – 4 Guido Theunissen -Dwalen door hoven van rust en bezinning 5 -Muzikale Nocturne: muzikale schatten van het begijnhof 6 – 11 Jeannine Corthals -Ballonnen in een museum 11 Harry Stabel Schilderij Jezus op bezoek bij Maria en Martha-De natuur herstelt zich even op het begijnhof 12 – 14 Harry de Kok -Maria en Martha als beleidsvrouwen van de begijnen 14 – 17 Anneke B. Mulder – Bakker -Corpus Christianorum Bibliotheek & Kenniscentrum 17 – 19 Bart Janssens – Corpus Christianorum Bibliotheek & Kenniscentrum in 20 – 21 het Sint-Annaconvent; Toespraak gehouden bij de opening van het CCBK. Harry de Kok Een kwaadspreker over ons begijnhof 23 Harry de Kok

Nummer 20 ZOMER 2008 (Titel/ Pagina/Auteur) -Woord vooraf Karel Dergent 1 – Vlaamse Begijnhoven: 10 jaar werelderfgoed 2 – 4 Guido Theunissen -Lenteconcert Schola Musica Nel Swerts 5 – 7 Jan Bruyland -Schimmels in de schatkamer? 8 – 10 Jan Bosselaers – Hugo Vanden Bossche -Orgelspel en gregoriaanse zang 10 Jos Laureyssen -Nieuwe zusters in de stad. Het verhaal van Anna, Cathelijn 11 – 12 en Jenneken Carl Snoecx -Een heel bijzonder feestjaar …. 13 – 15 Dirk Godecharle -In dienstbaarheid bewogen – beschouwingen bij de opdrachts- 16 – 20 verklaring van de Groep gasthuiszusters van Turnhout Dirk Godecharle -Foto’s in het museum 21 Harry Stabel – Liefde en vertrouwen 23 Boris Todoroff Langs begijntjes wegen 24 – 27 Susan Van Lommel

Nummer 19 LENTE 2008 (Titel/ Pagina/Auteur) -Woord vooraf: Begijnen in de Kempen 1 Harry de Kok -Het schilderij De triomf van de Kerk in het Begijnhofmuseum 2 – 4 van Turnhout en het Mechelse rederijkersfeest van 1620 Harry de Kok, Marcel Gielis -Schola Musica Nel Swerts andermaal te gast in de Begijnhofkerk 5 – 7 Herbert Op de Beeck -Porete, Marguerite of: Melk en Moes 8 – 10 Leen Huet – Tafeltje dek je 11 Mia Croenen – Ontmoetingscentrum de Meerloop 12 – Het Gastenboek van het Begijnhofmuseum van Turnhout 13 Harry Stabel, Karel Dergent -Retret van een Begijntje 14 – 15 Harry Stabel -Turnhoutse begijnhofavonturen van enkele misdienaars 15 – 17 André Dierckx, Frans Pelckmans -Wilsbeschikking van begijn Elisabeth de Roy uit 1664 17 – 19 Johan Van Gorp

Nummer 17-18 WINTER 2007 ( Titel/ Pagina/Auteur) – Begijnen bijten van zich af 1 Robert Stouthuysen – De Begijnen wie waren ze? 2 – 7 Robert Stouthuysen – Lenteconcert in de Begijnhofkerk 13 mei 2007 8 – 10 Jan Bruyland – Hadewych 11 – 13 Leen Huet – Vergankelijk papier 13 – 15 Harry de Kok – Heilig Kruiskoor jubelt en dankt 15 – 17 Herman Deckx – Herman Deckx 60 jaar koorzanger 18 – Museumstukken 20 – 21 Harry Stabel – Vijf eeuwen omgaan met de Bijbel in Turnhout 22 Harry de Kok – “Dlevende woort Gods” 25 – 26 Christophe Lebbe – Een spookgeschiedenis op en rond het Begijnhof (1589) 26 – 27 Harry de Kok

Nummer 16 LENTE – ZOMER 2007 (Titel/ Pagina/Auteur) – Ongewijde maagdelijkheid 1 Robert Stouthuysen – Hulde aan Marcel Proost de werkmier van het hof 2 Robert Stouthuysen – Bij het afscheid van Marcel Proost 2 Harry de Kok – Herfstconcert Schola Musica Nel Swerts 24 september 2006 3 – 5 Jan Bruyland – De kruidenplukkende begijn Tentoonstelling vergankelijk papier 6 – 9 Karel Dergent – Kiwanis en de hernieuwde begijnhoftuin 10 Jef Roelants – Beleving van de kruidentuin 11 – 14 Karin Michielsen – Wachters van het gebed 14 Agnes de Boer – De kruidentuin is officieel geopend 15 – 18 Karel Dergent – Herbert Op de Beeck – Jubilaris van het begijnhofkoor 19 Ivo Op de Beeck – Het koninklijk Heilig Kruis begijnhofkoor 20 – 21 Herman Deckx – Jubilarissen in het koninklijk Heilig Kruis begijnhofkoor 21 – 22 Herman Deckx – Stemmige Kerstmis op het Turnhoutse Begijnhof 24 – 25 De redactie – Niet in het oog springende dingen in het begijnhofmuseum 26 Harry Stabel Marche van Turnhout 27 – Bijlage Een verlangen naar eenheid Boris Todoroff

Nummer 14 – 15 WINTER 2006 (Titel/ Pagina/Auteur) – De magistrale poëzie van Hadewijch (begijn) 1 Robert Stouthuysen – Het begijnhof van Turnhout 2 – 4 Harry de Kok – Het ontstaan van de begijnen 5 – 6 uit “Stemmen op Schrift – Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300” Frits van Oostrom, 2006. – Wonen op het Begijnhof (Deel II): wonen in conventen 7 – 9 Marcel Proost – Het project begijnentuin aan het begijnhofmuseum: een tweedimensionale sponsoring door Kiwanis Turnhout 10 – 11 Marcel Proost & Karel Dergent – Schola Musica Nel Swerts houdt Lenteconcert op 14 mei 2006 12 – 15 Jan Bruyland – Wat houdt de Suzuki – methode in? 15 – 16 Robert Stouthuysen – Gerestaureerd schilderij “Jezus te gast bij Martha en Maria” keert terug naar begijnhofmuseum 16 – 19 Karel Dergent – Johan Van Gorp krijgt gouden opsteker 20 – Tweede muzikale nocturne op het begijnhof 21 – 22 Marcel Proost – De appelboomgaard 23 Agnes de Boer – Een zeer speciaal boek in het Begijnhofmuseum 25 – 26 Harry Stabel – Verborgen schatten op zolder 6 – 27

Nummer 13 LENTE 2006 (Titel/ Pagina/Auteur) – Vrouwvriendelijk 1 Robert Stouthuysen – De begijntjes als … molenonderdeel 2 – 3 John Verpaalen – Schola Musica Nel Swerts on de Begijnhofkerk 4 – 6 Herbert Op de Beeck – Schatten op de begijnhofzolder 7 Steven Sujkens – Festival van Vlaanderen Convert Jos Van Immerseel, poanoforte Begijnhofkerk Turnhout, 1 oktober 2005 8 – 9 Jan Bruyland – Nieuwe zonnewijzer op he Turnhoutse begijnhof 10 – 11 Alfons Uytterhoeven — Een onvergetelijke kerstavond op het begijnhof 11 Marcel Proost – Nieuwe ansichtkaarten van het Begijnhof 13 – 17 Karel Dergent – Gerestaureerd schilderij “ De parabel van de overspelige vrouw” met open armen onthaald in het Begijnhofmuseum 18 -23 Karel Dergent – Begijnen 24 Harry Stabel – Wonen op het Begijnhof 25 – 27 Johan Van Gorp

Nummer 11 – 12 HERFST – WINTER 2005 (Titel/ Pagina/Auteur) – Vanwaar het verkleinwoord “begijntje”? 1 Robert Stouthuysen – Van zusterke begijn tot begijnhofvriend De historiek van het begijnenwezen en het Turnhoutse begijnhof 2 – 4 Harry de Kok – Tentoonstelling Mariette Devocht (1909 – 1999) 5 – 7 Natasja Peeters – “De Emmaüsgangers” zijn weer thuis 8 – 13 Karel Dergent – Is de Heilige Begga de stichteres van de begijnen? 14 – 15 Robert Stouthuysen – De Kerk 15 Agnes de Boer – Kunstvrienden exposeren in “Cachet de Cire” en Sint – Anna convent op ons Begijnhof 16 – 17 Clem van Steenbergen – Diamanten priesterjubileum op het Turnhoutse beginhof 18 – 21 Karel Dergent – Kussenkast 23 – 24 Harry Stabel – De iconografie van de calvariekapel op het Turnhoutse begijnhof 26 – 27 Harry de Kok & Johan van Gorp

Nummer 9 – 10 Lente – ZOMER 2005 (Titel/ Pagina/Auteur) – Begijnensporen in onze taal 1 Robert Stouthuysen – Begijnhoven in de Kempen (deel 2) 2 – 3 Harry de Kok – Kerstconcert 19 december 2004 Kinderkoor van het Sint – Jozefcollege 4 Jan Bruyland – Kantate – concert in de Heilig – Grafkerk van Turnhout op 16 januari 2005 5 Jan Bruyland – Schola Musica Nel Swerts Krokusconcert zondag 27 februari 2005 6 – 8 Herbert Op de Beeck – TRAM 41 legt zijn kaarten op tafel 9 Karolien Geerts – Het koor Arti Vocali te gast in de Begijnhofkerk op 13 maart 2005 10 Jan Bruyland – De schijnwerper op het Processionale 11 Marcel Proost – Inhuldiging Calvariekapel op het Begijnhof te Turnhout op vrijdag 20 -4- O5 13 – 15 Karel Dergent – “In kannen en kruiken” Baardmankruiken 16 Harry Stabel Het plechtig Lof: een traditie in onze Begijnhofkerk 17 August Van Lieshout, Karel Dergent, Marcel Gielis Pastoor August Van Lieshout zestig jaar priester ( 1945 – 2005) 18- 19 Karel Dergent – Hemels brood …Dagelijks werk de hostiebakkerij op het Begijnhof van Turnhout (deel 2) 20 – 22 Marcel Proost

Nummer 8 HERFST 2004 (Titel/ Pagina/Auteur) – Revolutionair en gedurfd 1 Robert Stouthuysen – Academische zitting 50 jaar begijnhofmuseum (9 oktober 2004 ) – Overzicht van de sluiting van het jubileum jaar 2 – 3 Herbert Op de Beeck – Openingstoespraak 4 – 5 Robert Stouthuysen – Historiek van het begijnhof 6 Harry de Kok – Gelukwensen van het OCMW 7 Annie Leysen – Mystieke grondslagen en doorwerking van de Begijnenbeweging 8 – 9 Boris Todoroff – Slotwoorddoor burgemeester Marcel Hendrickx 10 – De schijnwerper op Louis Goris 11 Robert Stouthuysen – TRAM 41: nieuw samenwerkingsverband tussen de musea erkend 12 Steven Suykens – Schola Musica Nel Swerts (oprichting) 13 Karel Dergent – Schola Musica Nel Swerts – een nieuw geluid op het Turnhoutse begijnhof (eerste concert) 14 – 15 Jan Bruyland – Het schoudervelum van de Heilig Kruiskerk is weer thuis 16 – 17 Karel Dergent & Marcel Proost

Nummer 7 ZOMER 2004 (Titel/ Pagina/Auteur) – Waarom begijn worden 1 Robert Stouthuysen – De wereld der begijnen 1 Kardinaal Godfried Danneels – Begijnhoven in de Kempen (deel 1) 2 – 3 Harry de Kok – 50 jaar ziekentriduüm met foto’s uit het archief van François Boone 4 – 5 Mia Croenen – Kantate – concert in de Heilige -Kruiskerk van Turnhout 6 Karel Dergent – Kopje met bijhorend diep en plat schoteltje 7 Harry Stabel – Jubilate Deo: Gregoriaanse luister 7 Jan Bruyland – Jubilate Deo 7 Joost Termont – Hemels brood …Dagelijks werk De hostiebakkerij op het begijnhof van Turnhout (deel 1) 8 – 11 Marcel Proost – Schatten op zolder: een unieke muziekcollectie 12 Steven Suykens – Het grote huis 12 Agnes de Boer – Een merkwaardige kroniek Korte historiek van het Begijnhofmuseum van Turnhout 14 Marcel Proost

Nummer 6 LENTE 2004 (Titel/ Pagina/Auteur) – Twee paarden en één begijn 1 Robert Stouthuysen – Kanttentoonstelling in Turnhout 1 Maria Wouters – Turnhout op zijn schone KANT 2 – 3 Harry de Kok – Geschiedenis van de Turnhoutse kant 4 Johan Van Gorp – De volksvrouw als kantwerkster en kunstenares 5 Pastoor Jef Van Bedaf – De Turnhoutse kantschool vroeger 6 Jef Rooymans _ De Turnhoutse kantschool nu 7 Lidy Verheyen – Turnhoutse of Parijse kant 7 Zuster Machteld Bresseleers – Kantata –concert in de Begijnhofkerk van Turnhout 8 – Kantata – concert in de Heilig – Grafkerk van Turnhout 9 – Ons Hofje 10 Clem Van Steenbergen – Wouter Rens 75 jaar 11 – Restauratie van het schilderij van de H. Begga van Andenne 12 – Gekleed beeldje van het Jezuskind 13 Harry Stabel – De schijnwerper op het Begijnhof door Marcel Hendrickx burgemeester van Turnhout 13 – 14 – Begijntjes 14 Agnes de Boer

Nummer 5 LENTE 2004 (Titel/ Pagina/Auteur) – Wat begijnen niet mogen zijn 1 Robert Stouthuysen – 25000ste bezoeker in het Begijnhofmuseum 1 Mia Croenen – De processie op het Begijnhof 2 – 3 – Fototentoonstelling van André Gielis Videovoorstelling door Hedwig Naets Unesco mozaïek van Mario Cominotto 4 – 5 – Tentoonstelling van Bertha Saveniers, Max Selen, Paul Van Hees 6 – 7 – In memoriam Dr. Paul Janssen (1926 – 2003) 9 Karel Dergent – Koninklijk H. Kruis Begijnhofkoor 10 Herbert Op de Beeck – Muurplaatjes aan 25 historische panden op het Begijnhof van Turnhout 11 – Zilveren zoutvaatje 12 Harry Stabel – Een portret van het Begijnhoflogo 13 Marc van den Driessche – Schijnwerper op Julia Van Dun dochter van ‘Piet van de Begijnhoef’ 14 Bijlage: Lijst van de muurplaatjes aan de historische panden op het Turnhouts Begijnhof 1. Nr. 80: Oude pastorie 17de eeuw 2. Kruisberg (1786) 3. Ecce Homo (de juiste benaming is: Christus op de Koude Steen) 4. Nr. 76: Pastorie (1665) 5. Nr. 72: woning Grootjuffer (17de eeuw) 6. Nr. 68: vermoedelijk convent (ca. 1600) 7. Nr. 67: Infirmerie (1614) 8 & 25. Nr. 66: woning laatste begijn (huis met vitselwand) 9. Wasserij en hostiebakkerij 10. Bleekweide 11. Lourdesgrot (1876) 12. Nr. 56: Sint- Jansconvent (1688) (begijnhofmuseum) 13. Nr. 54: refugiéhuis Zusters H. Graf (einde 18de eeuw) 14. Nr. 52: Kerkehuis (17de eeuw) 15. Kapel H. Aanschijn 16. Kapel Sint-Petrus godshuis en weeshuis 17. Calvarieberg (15de eeuw) 18. Heilig Kruiskerk (1665) 19. Nr. 39: Sint-Annaconvent 20. Nr. 22: Kapelanie (17de eeuw) 21. Nr. 14: plaats van de vroegere infirmerie 22. Bospoort, de vroegere toegang tot de warande van het kasteel 23. Woningen J. Taeymans (1911) eertijds het H. Geesthuis 24. Poort naar de vroegere Begijnhoeve

Nummer 4 – 2003 (Titel/ Pagina/Auteur) – Licht op het Begijnhof 1 Robert Stouthuysen – 1953 – 2003: 50 jaar Het Begijnhofmuseum van Turnhout Jubileert Een greep uit honderden citaten 1 – 3 Marcel Proost – Ontsteking van het licht op het Begijnhof 4 – 5 – Turnhout lichtstad 6 Henk Coppens – OCMW Turnhout restaureert zo genaamde herderswoning in Begijnhof 7 Su Braet – Van den Brandt – Hof van Turnhout 7 Agnes de Boer – Ontmoetingscentrum De Meerloop 25 april 2003 8 – 9 Annie Leysen – De begijn, kunstwerk van Leona Sels, plechtig onthuld op het Begijnhof op 8 mei 2003 10 Johan Van Gorp – Portret van Pastoor Mermans 11 Harry Stabel – Miraculeuze ontdekking van Lofdicht in het Begijnhofmuseum 12 – 13 Marcel Proost & Karel Dergent – Jeugdherinneringen aan het Begijnhof door Pierre Gladiné, schepen van cultuur 14 – 15 Pierre Gladiné

Nummer 3 – 2003 (Titel/ Pagina/Auteur) – De westerse mens zoekt weer naar zingeving 1 Robert Stouthuysen – De pastoor van de begijnen: ‘hij is één van ons’ 1 – 3 Monika Triest – Eerwaarde heer August Van Lieshout, Pastoor op ons Begijnhof 2- 3 – Pastoors van ons Begijnhof (vanaf 1431) 3 – Vertegenwoordigers van het Bisdom Brabant op bezoek in het Begijnhof van Turnhout 3 – Tweemaal Kantata in de Begijnhofkerk te Turnhout 5 – 6 – Twee schilderijen schitteren na restauratie opnieuw in het Begijnhofmuseum, dank zij het Cultureel Project 2002 van Rotary Club Turnhout 7 – Kerstmis op ons Begijnhof in 2002 8 – 9 – De aan bidding van de herders – knipwerk van een tekening (canivet – knipwerk) 10 – Een begrafenisruzie op het Begijnhof (1715) 11 Harry de Kok

Nummer 2 – 2003 (Titel/ Pagina/Auteur) – Grootjuffer de Boer is zachtjes van ons heengegaan 1 Robert stouthuysen – In caram memorian …. 1 August Van Lieshout – In memoriam Zuster de Boer 2 Annie Leysen – De Begijn, een beeld van Leona Sels 3 John Van Gorp – Herinneringen aan grootjuffrouw de Boer Uit een interview in 1993 4 – 5 Het lieflijk begijntje 5 Agnes de Boer – Kantata 2002 – 2003 6 – Christus van Walter Pompe 9 – De laatste begijn van Turnhout 11 Monika Triest – Joke van den Brandt – Drie kunstenaressen, één tentoonstelling 13 Mia Croenen

Nummer 1 – 2003 (Titel/ Pagina/Auteur) – Onze visie, onze taak, ons prioritair projecten plan 1 – Het model van de Heilige Grafkerk te Jeruzalem 3 – 4 – Nieuwe postkaarten van het Begijnhof van Turnhout 5 – Bijzondere realisaties in 2001 7

Een reactie achterlaten