Begijnhofkrant

Driemaandelijks Informatiebladlogogroupjoos
een uitgave van:
De Vrienden van het Begijnhof van Turnhout vzw
Begijnhof 56
2300 Turnhout

Hoofdredactie: Hugo Vanden Bossche
Eindredactie:
Nummers: 1 – 22: Karel Dergent
Nummers: 23 – : Guido Theunissen
Design: Paul Van Dooren
Drukkerij en Verzending: Group Joos

De Begijnhofkrant, inclusief de meeste oude nummers, is verkrijgbaar in het Begijnhofmuseum mits betaling van 2,50 euro. De kranten zijn ook op eenvoudig verzoek verkrijgbaar mits betaling van 2,50 euro + verzendkosten.
vzw De Vrienden van het Begijnhof van Turnhout
p/a Begijnhofmuseum
Begijnhof 56
2300 Turnhout