Cursus Davidsfonds Academie: ‘Op het kruispunt van Reformatie en Contrareformatie. Historische en actuele snijlijnen

08,15, 22 en 29. 11.2017
14.00- 16.00 uur
St. Victor Kasteelplein 20 Turnhout

Cursus Davidsfonds Academie: ‘Op het kruispunt van Reformatie en Contrareformatie.Historische en actuele snijlijnen’
Docent: prof. Frans L. Van den Brande
Is medeoprichter van de Antwerpse Raad van Kerken
en is actief in verschillende werkgroepen voor dialoog en trialoog tussen monotheïstische religies.
Info: 014 61 30 95 (Frans Van Gerven) en 016 31 06 70 (Davidsfonds Academie)

Het begijnenleven gedigitaliseerd

augustus -december
dinsdag- zaterdag: 14.00- 17.00 uur
zondag : 11.00-17.00 uur

Begijnhofmuseum
‘Het begijnenleven gedigitaliseerd’. Aan de hand van een aantal foto’s, geselecteerd uit de rijke fotoverzameling van de Vrienden van het Begijnhof en recent overgebracht naar het Stadsarchief, wordt het leven op het Turnhoutse begijnhof getoond.