Pinkstermaandag 6 juni 2022 ‘Als een lopend vuurtje’

De themadag ‘Als een lopend vuurtje’, wordt op Pinkstermaandag 6 juni in Turnhout georganiseerd door het bisdom Antwerpen i.s.m. de Turnhoutse pastorale eenheid Clara van Assisi.

Het begijnhof heeft een centrale rol tijdens deze dag.

Om 11u15 zal de Antwerpse bisschop Johan Bonny een internationale viering voorgaan in de Begijnhofkerk, en gedurende de dag is er een religieuze markt op het hof (met verenigingen, kloosters, abdijen, verkoop van producten gemaakt in abdijen).

De Begijnhofgidsen geven gratis rondleidingen.

Die dag hebben er in de verschillende Turnhoutse kerken meerdere activiteiten plaats : workshops, muziek, vieringen… Deze starten om 10u en eindigen om 16u30. Fanfares begeleiden de mensen daarna vanuit de verschillende kerken naar de Grote Markt waar er dan een slotviering plaatsheeft.