Kerstmisviering in de H. Kruiskerk op het Begijnhof

Dinsdag 24 december 2019

18u25’ : Rorate caeli – Adeste Fideles – Daar reed een maagdlijn over ’t land (muziek: Renaat Bosmans)

18u55’ : Stille Nacht, Heilige Nacht

19u : Eucharistieviering:

Gregoriaans proprium van de nachtmis – de VIIIste gregoriaanse mis – de IIIde credo.

Na het offertorium: Ster aan de hemel (muziek: Renaat Bosmans)

Tijdens de communie orgelspel

Na de communie: Kerstmis – Adeste (muziek: Renaat Bosmans)

Vóór de zegen samenzang: Herders Hij is geboren

Ite, missa est. Deo gratias.

Sint Ceciliaviering

Zondag 24 november 2019 om 09.30 h in de Begijnhofkerk.

Plechtige Eucharistieviering in de H. Kruiskerk op het begijnhof ter ere van Sint Cecilia , de patrones van het koor, alsmede voor de gestorven leden,  familie– en ereleden van het koor.

Heilig Kruisprocessie

De jaarlijkse Heilig Kruisprocessie gaat uit op zondag 15 september 2019, op het Begijnhof van Turnhout.

Ze wordt voorafgegaan door de Hoogmis in de Begijnhofkerk om 09.30 h.

Lezing over Merklappen

door Erica UTEN, op 3 oktober 2018 om 20.00h in het Taxandriamuseum, Begijnenstraat 28 te Turnhout.

Mevrouw Uten is verbonden aan het Museum voor Heem- en Oudheidkunde Kontich.

Deelname is gratis.

Deze lezing kadert in de tentoonstelling “Merklappen Visitekaartjes Avant La Lettre” in het Begijnhofmuseum; deze loopt van 15 mei tot 17 november 2019..

Merklappen – visitekaartjes avant la lettre

17 mei tot 17 november 2019, in de Begijnhofmuseum

 Vrijwel geen lagere school zet ‘naaien’ nog als vaste les op het uurrooster. Dat was vroeger anders! Eeuwenlang is het naai- en borduuronderwijs even belangrijk als lezen, schrijven en godsdienst. Om aan te tonen dat meisjes deze vaardigheden onder de knie hebben, maken ze een merklap of tekendoek waarop verschillende borduur- en naaisteken worden uitgeprobeerd. Een soort diploma of visitekaartje!

De doeken bevatten verschillende motieven. Afhankelijk van de periode en de locatie vindt men bloemen en planten, dieren en religieuze taferelen of monogrammen (beginletters van namen) terug.

De naaisters zijn meestal tussen zes en achttien jaar oud. In Turnhout krijgen ze vanaf de 17de eeuw onderwijs van de begijnen of van de zusters van het Heilig Graf. Later worden – vooral welgestelde – meisjes naar pensionaten gestuurd. Ook daar speelt het handwerkonderwijs een belangrijke rol.

 Vanaf 16 mei loopt in het Begijnhofmuseum een tentoonstelling rond deze tekendoeken, stoplappen, technieklappen of ook wel pronkrollen genoemd. Naast een deel van de eigen collectie worden exemplaren van het Heilig Graf en van het heemkundig museum in Kontich getoond. Het educatieve en maatschappelijke verhaal komt eveneens aan bod in de expo.