Het begijnenleven gedigitaliseerd

augustus -december
dinsdag- zaterdag: 14.00- 17.00 uur
zondag : 11.00-17.00 uur

Begijnhofmuseum
‘Het begijnenleven gedigitaliseerd’. Aan de hand van een aantal foto’s, geselecteerd uit de rijke fotoverzameling van de Vrienden van het Begijnhof en recent overgebracht naar het Stadsarchief, wordt het leven op het Turnhoutse begijnhof getoond.