Cursus Davidsfonds Academie: ‘Op het kruispunt van Reformatie en Contrareformatie. Historische en actuele snijlijnen

08,15, 22 en 29. 11.2017
14.00- 16.00 uur
St. Victor Kasteelplein 20 Turnhout

Cursus Davidsfonds Academie: ‘Op het kruispunt van Reformatie en Contrareformatie.Historische en actuele snijlijnen’
Docent: prof. Frans L. Van den Brande
Is medeoprichter van de Antwerpse Raad van Kerken
en is actief in verschillende werkgroepen voor dialoog en trialoog tussen monotheïstische religies.
Info: 014 61 30 95 (Frans Van Gerven) en 016 31 06 70 (Davidsfonds Academie)