Kerstmisviering in de H. Kruiskerk op het Begijnhof

Dinsdag 24 december 2019

18u25’ : Rorate caeli – Adeste Fideles – Daar reed een maagdlijn over ’t land (muziek: Renaat Bosmans)

18u55’ : Stille Nacht, Heilige Nacht

19u : Eucharistieviering:

Gregoriaans proprium van de nachtmis – de VIIIste gregoriaanse mis – de IIIde credo.

Na het offertorium: Ster aan de hemel (muziek: Renaat Bosmans)

Tijdens de communie orgelspel

Na de communie: Kerstmis – Adeste (muziek: Renaat Bosmans)

Vóór de zegen samenzang: Herders Hij is geboren

Ite, missa est. Deo gratias.