Sint Ceciliaviering

Zondag 24 november 2019 om 09.30 h in de Begijnhofkerk.

Plechtige Eucharistieviering in de H. Kruiskerk op het begijnhof ter ere van Sint Cecilia , de patrones van het koor, alsmede voor de gestorven leden,  familie– en ereleden van het koor.