Merklappen – visitekaartjes avant la lettre

17 mei tot 17 november 2019, in de Begijnhofmuseum

 Vrijwel geen lagere school zet ‘naaien’ nog als vaste les op het uurrooster. Dat was vroeger anders! Eeuwenlang is het naai- en borduuronderwijs even belangrijk als lezen, schrijven en godsdienst. Om aan te tonen dat meisjes deze vaardigheden onder de knie hebben, maken ze een merklap of tekendoek waarop verschillende borduur- en naaisteken worden uitgeprobeerd. Een soort diploma of visitekaartje!

De doeken bevatten verschillende motieven. Afhankelijk van de periode en de locatie vindt men bloemen en planten, dieren en religieuze taferelen of monogrammen (beginletters van namen) terug.

De naaisters zijn meestal tussen zes en achttien jaar oud. In Turnhout krijgen ze vanaf de 17de eeuw onderwijs van de begijnen of van de zusters van het Heilig Graf. Later worden – vooral welgestelde – meisjes naar pensionaten gestuurd. Ook daar speelt het handwerkonderwijs een belangrijke rol.

 Vanaf 16 mei loopt in het Begijnhofmuseum een tentoonstelling rond deze tekendoeken, stoplappen, technieklappen of ook wel pronkrollen genoemd. Naast een deel van de eigen collectie worden exemplaren van het Heilig Graf en van het heemkundig museum in Kontich getoond. Het educatieve en maatschappelijke verhaal komt eveneens aan bod in de expo.